kvamskogen_1C_2015_05

Elevane på Framnes er ferdige med bli-kjent-turane denne hausten:
Først ut med ein liten fotorapport er elevar og lærarar i klasse 1C:

«Trass vêret koste elevane i 1C seg på turen i helga. Me gjekk først opp Steinskvanndalen, så vestover forbi Byrkjefjellet til Gamlestølen. Deretter gjekk turen ned Skeiskvanndalen til Eikedalen.
Elevane fekk prøvd både kreativitet og samarbeid på turen, sidan regnværet stadig gav oss nye utfordringar. Mellom anna tok dei seg over den eine og andre elva utan store problem!

Tekst og foto: Tarjei Kristensen

Fleire foto HER!