misjonslopetNY

Program for foreldredagen 31. oktober 2015 vert slik:

Kl.   08.00 - 09.30       Undervisning etter eigen timeplan

”      09.45 - 11.15       Kroppsøving. (Misjonsløpet)

”      11.45 - 12.30       Fellessamling i auditoriet/gymsal.

NB! Forskjellig program for VG1, VG2 og VG3:

VG1

”      12.30 - 13.00       Felles orientering om fagval for komande skuleår, VG1. Stad: Auditoriet.

”       13.00 - 14.30     Klassemøte for elevar og foreldre, leia av foreldrerådsrepr. Stad: 1A i fysikkrom - 2.etg, 1B i Personalstova,  1C i Gamlesalen

”      14.30 - 18.30       Elevar m/foreldre kan møta kontaktlærar el. andre.
Påmelding skal skje direkte til kontaktlærar/andre.

VG2 OG VG3

”       12.30 - 14.00     Klassemøte for elevar og foreldre, leia av foreldrerådsrepr.

Stad: klassen sitt klasserom.

”      14.00 - 18.30       Elevar m/foreldre kan møta kontaktlærar el. andre tilsette.
Påmelding skal skje direkte til kontaktlærar/andre.

GJELD ALLE KLASSETRINN

”      15.30 - 18.00       Foreldrerådsmøte – rom 7.

”      15.15                   Misjonsprosjektet sin basar/bingo i peisestova 

”      20.00 - 21.30      Møte i regi av miljøavdelinga. Stad: Peisestova.

Måltider:

Kl. 13.00 - 15.00       Middag

”    19.00 - 19.45        Kvelds

Pris for middag (påfyll er gratis, kvelds er inkludert)

Vaksen:          100,-

Born:               50,-

Familie:          200,-

NB! Me bed om innbetaling til kontonr 3000.17.21034. Merk betalinga: Mat foreldredag

Frist for betaling 5. november.

Kafè i peisestova o.a. tiltak for misjonsprosjektet

Skulen har dessverre ikkje ledige rom til overnatting for dei som ønskjer å vere heile helga.

Treng de overnatting, kan de kontakta:

Torbjørn Vågen, rom – og hytteutleige, Vikøy          tlf        56 55 25 21 og 90 93 40 06

Thon Hotel Sandven, Norheimsund                         ”        53 00 44 50

Hardangerfjord Hotell, Øystese                               ”        56 55 63 00