psykologielevariholmatun_2
Torsdag kveld deltok psykologiklassen frå VG3 på seminar i Øystese i regi av Norske kvinners sanitetsforening. Tema for seminaret var " skjønnhetstyraniet"; korleis dagens press på kropp og utsjånad kan føra til at normale friske jenter og gutar blir fysisk og psykisk sjuke. I tillegg til eit godt program om temaet, deltok elevane våre deltok med rollespel og eit innlegg som vart svært godt moteke av publikum. Kvelden vart avslutta med kvelds heime hos læreren.

Tekst og foto: Lisbeth F. Oma
psykologielevariholmatun_3
psykologielevariholmatun_4
psykologielevariholmatun_5