01_datalan

Miljøavdelinga finn stadig på kjekke aktivitetar. I helga var det noko for einkvar smak. Datalan frå fredag til laurdag, "kjempeludo" (også kalla menneskeludo) på laurdag og "kross-samling" på sundag.
I kjempeludo deltok ni lag. Kvart lag stiller med fire "brikker" og ein til å trilla ein svær terning. Deltakarane flyttar seg så det store ludo-brettet.
Under kross-samlinga sit deltakarane rundt ein liggjande kross. Dei som ynskjer det kan reisa seg å tenna eit lys på krossen. I tillegg er det høve til å dela eit vitnesbyrd. Også her var det mange som deltok.

Takk til miljøavdelinga og ivrige deltakarar!

Foto: Anita Espevik

Tekst: Lars A. Oma

02_Ludo

03_kors-samling