Så er enda ein hektisk foreldredag over. Elevane starta tidleg med undervisning (seminar). Etter dette gjekk det slag i slag med festsamling, foreldresamtalar, orienteringar, matservering, klassesamlingar, kafé og basar. Det var full rulle heile dagen, med minst 600 personar på tunet.
Takk for besøket alle saman, og velkomne tilbake ein annan gong!

Foto: Lars Arvid Oma og Lisbeth Fredheim Oma


001foreldreheld0216
002foreldreheld0216
003foreldreheld0216
004foreldreheld0216
005foreldreheld0216
006foreldreheld0216
007foreldreheld0216
008foreldreheld0216
009foreldreheld0216
010foreldreheld0216
011foreldreheld0216