001styret_for_Framnes

Snart startar bygginga av den nye idrettshallen på Framnes! Byggesøknad, finansiering og styrevedtak er no på plass. Totalentreprenøren, Brødrene Ulveseth AS, skal etter planen starta arbeidet med hallen 4. april. Målet er å få hallen ferdig i mai 2017. Hallen kostar ca. 40 millionar eks. mva.
Etter styrevedtaket i går var det feiring med kaker og kaffi, og ein liten teiknedugnad. Skuleleiinga er allereie i gang med å planleggja bruken av den gamle gymsalen. Når hallen er ferdig, har skulen høve til å byggja om gymsalen til fleire klasserom, bibliotek, lesesal osv. i to plan, alt etter kva type rom skulen har mest behov for.
På biletet av styret ser me f.v.: Svein Ludvigsen, Kenneth Foss, studieinspektør Odd Inge Austevoll (primus motor for prosjektet, ikkje i styret), Guri Bjørnevik, Knut Hogstad Nilsen (styreleiar), Hans Kristian Bjelland og Hans Arne Børsheim.
Me gler oss over satsinga!

Tekst og foto: Lars A. Oma
Fotomontasje av hallen: Forum Arkitekter AS

002styret_for_Framnes
003styret_for_Framnes
004styret_for_Framnes