revyen_2016_etter_pause_3.jpg

"Størst av alt er eksamen" (med strek over "kjærleiken") var tittelen på årets russerevy på Framnes. Masse ungdommeleg energi, kreativitet og fantasi resulterte i ei flott framsyning med gode poeng og god imitasjon. Det var lett å kjenna igjen fleire kjende "figurar" på Framnes. "Konflikten" mellom gode eksamesresultat og kjærleik vart belyst frå fleire interessante vinklar.  Godt manus, godt band, gode skodespelarprestasjonar og god teknikk gjorde revyen til ei fin oppleving. Godt jobba!

Foto: Lars A. Oma

Sjå mange fleire foto på Facebook!