menneskeverd
Måndag 18. april hadde me besøk frå organisasjonen Menneskeverd ved Anette Sørensen. Menneskeverd er ein organisasjon som har fokus på dei «svake» i samfunnet i Norge. På Framnes samla me alle elevane i tre økter (Vg3, Vg2 og Vg1 kvar for seg) og fekk foredrag om dei to temaene «abort» og «selekteringssamfunnet». Begrepet «fosterreduksjon» har vore eit aktuelt tema i debatten i Norge i seinare tid. Ved hjelp av bilder og filmar greidde Anette å engasjere oss og få oss til å tenke over desse aktuelle problemstillingane.
Takk for besøket!

Tekst og foto
Jostein Moldsvor