001idrettshallen
Arbeidet med den nye idrettshallen er godt i gang. "Pæling", graving og anna naudsynt grunnarbeid skrid framover.
Foto: Lars A. Oma
002idrettshallen
003idrettshallen
004idrettshallen