framnes_007-kopi

Velkomen til nytt skuleår, med obligatorisk oppstart laurdag 13. august! Me ser fram til at tunet her skal bli fullt av liv igjen, og takknemlege for at de føresette lar oss få «låne» dykkar dyrebare ungdomar! Me skal gjere det me kan for at elevane skal få eit flott og utbytterikt år på alle vis!Fredag 12. august: kl 16 opnar me for innkvartering for dei som vil og kan. Det vert også startsamtalar for dei som bur i nærleiken. Innkalling til dette kjem i post/epost.


Laurdag 13. august: frukost frå kl 08.30-09.30. Deretter innkvartering frå til kl 12 og på ettermiddag. Det vert satt opp startsamtalar for alle nye elevar m/føresette utover laurdag. Innkalling kjem i post/epost.


Kl 12.00-13.00: Opningssamling i gymsalen. Dette er obligatorisk for alle elevar!

Kl 13.05-14.05: Klassesamlingar (val av foreldrerådsrepresentant)

Kl 14.10-14.30: Faddermøte for nye elevar i auditoriet

Kl 14.00-15.30: Middag (fleksi) for elevar, føresette og tilsette

Kl 15.15-16.00: Samling i gymsalen for nye elevar og føresette

Kl 16.00-17.00: Foreldrerådsmøte, rom 4 (ein foreldrerepr. frå kvar klasse)


Resten av helga vert sett av, på ulike måtar, til å bli kjent med kvarandre.

 

VEL MØTT!