jentedusjen

Det er stadig noko som må fornyast på eit stort skuleanlegg. No vert dusjanlegget for jentene rusta opp. Innleigd arbeidskraft og vaktmeistrar er allereie godt i gang med demontering og klargjering for nye røyr, membran, fliser, dusjarmatur og anna utskifting. Dette blir nok fine greier! Dusjanlegget for gutane vart rusta opp i fjor.

Tekst og foto: Lars A. Oma