_DSC8270
I dag tidleg sette leiarane for misjonsprosjektet, Markus Andersland og Synne Vigane, og lærar Kjell Strømme, kursen mot Kenya. Trioen skal sjå nærare på arbeidet til organisasjonen North-South Partnership Aid, som får pengane frå misjonsprosjektet 2016-2017. Midlane går til oppbygginga av Malaika Childcare Villages, ein barnelandsby for foreldrelause born.

Foto: Lisbeth F. Oma
Foto: Lisbeth Fredheim Oma