kristine_huse_3

Ein av våre kjære miljøarbeidarar, Kristine Husa, fyller 20 år i dag! Gratulerer!
Under lunsjen i dag var dette markert med kake, is og gode ord. Lærar John-Sindre Sætrenes, som fylte 40 år i går (kjem foto!), samarbeider tett med miljøarbeidarane. Han hadde mange fine poeng og interessant tilbakeblikk på historiske hendingar året Kristine vart fødd.
Lukke til vidare! Helsing oss andre på Framnes.

Tekst og foto: Lars A. Oma

kristine_huse_1