misjonslpet2016_11

Elevane på Framnes, saman med nokre representantar for foreldra og dei tilsette, sprang inn om lag 720.000 kroner under misjonsløpet på foreldrelaurdagen.

Pengane frå misjonsprosjektet går denne gongen til organisasjonen NSP Aid, som skal byggja ein barnelandsby for foreldrelause born i Voi i Kenya. Bygget som pengane går til, ”Framnestunet”, vert ein del av Malaika Childcare Villages. Det nystarta arbeidet skal gje foreldrelause born tryggleik og ei ny framtid.
NSP Aid har fått tilgang på ei tomt på 600 mål og arbeider no med å få på plass formalitetane. Målet er å byggja mange husklynger, med ni bustadhus i kvar klynge. Kvart hus skal ha ei ”mor” og åtte born. I tillegg tek organisasjonen sikte på å byggja skule og barnehage.

Foreldredagane på Framnes samlar mykje folk, og slik var det også denne gongen: Misjonsløp, festsamling, foreldresamtalar, klassesamlingar, matfellesskap og kafé skapte stemning og engasjement.

Tekst og foto: Lars A. Oma

Sjå fleire foto på Facebook!