stol_nettsida
Slik ser stolane ut, men fargen i Framnes Arena vert blå.Idrettshallen kostar 40 millionar kroner, noko som er eit stort løft for Framnes.

Prislappen var eigentleg 48 millionar. Men eit såpass høgt beløp var det vanskeleg å få finansiert ved eigenkapital og lån. For å få kostnaden ned til 40 millionar måtte me forenkla prosjektet på nokre område, og noko måtte takast ut av det opphavlege anbodet. Til dømes vart teleskoptribuna teke ut.  Her var prisen i utgangspunktet 7.000 kroner per sete (alt inkludert). (480 seter vert ein kostnad på 3,3 millionar kroner.)

Målet er å finna ei rimelegare løysing, for tribune må ein uansett ha! No har me fått til ein avtale gjennom firmaet Menighetsservice AS, som har direkte kontakt med ein solid leverandørar i Kina. På denne måten har me klart å få prisen per sete ned til 1.500 (som totalt blir kr. 720.000). Studieinspektør Odd Inge Austevoll var med Menighetsservice ein tur til Kina for å sjå nærare på kvaliteten; og den er i høgste grad godkjend. Det kinesiske selskapet hadde ein kontrakt på 160.000 seter til OL i Brasil, så me er rimeleg trygge på at dette er solide saker!

Sidan den opphavlege tribuna vart teken ut av anbodet må me finansiera den nye løysinga med gåver. Vil du vere med å dra lasset?

Me utfordrar bedrifter, forsamlingar og enkeltpersonar til å støtte Framnes sitt arbeid med idrettshallen med å kjøpe ein stol.

Dei som «kjøper» ein stol får namnet sitt synleg på stolen (på eit lite skilt). Kvar stol kostar 1.500 kroner. Du kan kjøpe ein eller fleire stolar.

Slik gjer du det:

Betal til Elevlaget sin konto 3530.51.51503 og merk giroen med «Stolsponsing» og namnet ditt eller namnet på firmaet. Treng du meir informasjon, ring Odd Inge på 926 27 332.

Pr i dag er det kjøpt 108 stolar. Tusen takk!