eskeland_2017

Framnes-familie: Inger og Sveinung Eskeland sammen med de to yngste, Kristoffer og Jonatan. 

 

Det er mange familier som har sendt tenåringene sine til Framnes. Inger og Sveinung Eskeland fra Rosendal har denne høsten to av sine på Framnes KVGS. Alle de fire barna deres; Kristin, Sondre, Kristoffer og Jonatan, søkte seg inn på Framnes, i tur og orden. Kristin arbeider nå som sykepleier på Minde i Bergen, Sondre studerer Idrett på NLA, Kristoffer er russ på Framnes og yngstemann Jonatan begynte i første klasse i høst.

 – Hva er grunnen til at de fire barna har valt Framnes KVGS?

– Vi som foreldre har vært opptatt av at den enkelte av barna våre har fått velge selv hvilken videregående skole de ville gå på. Alle fire er kristne og har hatt et ønske om å få flere kristne venner, og Framnes har hatt et rykte på seg for å ha et godt miljø. Det har vært viktig for valget. Det å flytte hjemmefra har vært både spennende og trygt, og skolen har hatt idrettstilbud som har påvirket valget.

– Hva har skolen betydd for de unge, og familien?

– Det har vært en viktig del av livet for de unge. Det har vært tre år som ikke bare handler om skole, men også starten på det å flytte hjemmefra, bo tett på andre, sosialisering og selvdisiplin – som at ingen følger dem opp i forhold til lekser og at de selv må planlegge tiden sin for å rekke det de skal. De har fått studiekompetanse, og skolen har gitt næring til interesser elevene hadde med seg i bagasjen.

– Hva har vært det beste med Framnes?

 – Venner, idrett, åndelig bevisstgjøring og miljø.

– Hva kan skolen bli bedre på?

– Skolen kan bli bedre på å bruke mer tid på elever som sliter med lekser, for mye ”gaming” og det sosiale livet både i og etter skoletid.

– Hva betyr det å ha et slikt alternativt skoletilbud i videregående utdanning?

– Det er veldig bra at det finnes et slikt tilbud, slik at de som er klar for å flytte hjemmefra får muligheten til det. Det oppleves trygt for foreldre og de unge at de kan bo på internat og bli tatt godt vare på. Det skjer en modning disse årene; der de unge lærer å bli selvstendige, ta ansvar, bli trygge, og blir mer kjent med seg selv.

– Hva er det viktigste barna har fått ut av åra på Framnes?

– Først må vi understreke at de fire barna våre har ulike personligheter og sannsynligvis har fått ulikt utbytte av årene de har vært på Framnes. To av dem er enda ikke ferdige på skolen. Noe av det viktigste de unge har fått ut av årene er nye vennskap, faglig kompetanse, og personlig utvikling med tanke på selvstendighet og trygghet.

Tekst og foto: Lars A. Oma