juleavslutning_-_3

I oktober hadde Framnes besøk av Dag William Stang frå Vil Vekst. Han hadde seminar om sex og samliv. Elevane fekk klassevis lytta til bodskapen frå Stang, og dei lét seg engasjera.
I dag var han tilbake med del to av seminaret. Denne gongen tok han mellom anna føre seg korleis ein kan bygge gode relasjonar, korleis kjærleikens fem språk fungerer, og ein del om kva me gjer når me er frustrerte: Klarar me å sette ord på kjenslene, og korleis taklar me konfliktar og ubehagelege opplevingar? Nokre velgjer skilpaddestrategien (trekker seg tilbake, gøymer seg og håper at ting går over) medan andre velgjer sjimpansestrategien (smeller til, letter på trykket).Sjå biletet!
Elevane var så interesserte at gjesten knapt nok fekk tid til å eta lunsj. Det fortel vel ein god del om interessa for temaet.
Takk for besøket!

Tekst og foto: Lars A. Oma

juleavslutning_-_11

juleavslutning_-_9