foreldrelaurdag2018_07
På laurdag var det foreldredag på Framnes, med mykje folk på tunet. Laurdagsundervisning for elevane, fellessamling i Framnes Arena, foreldre/elev-samtalar med kontaktlærer, klassesamlingar, middag, og kafe med basar.
Foreldredagane er blitt ein solid tradisjon som har fått enda betre boltreplass på takk vere den nye idrettshallen. Her fekk me sjå fleire fine elevinnslag. (sjå foto)
På føremiddagen fekk elevane lytta til eit interessant føredrag av Dagen-redaktør og forfattar Kari Fure, som snakka om situasjonen for dei kristne i Irak og Syria. Nokre av dei eldste kyrkjelydane i verda er i ferd med å verta utsletta. For få år sidan var det vel 1,2 millionar kristne i Irak. I dag er det rundt 200.000 igjen. Dei aller fleste har flykta frå brutale overgrep og forfølging.
Fure har skrive boka «Flykten fra Syria og Irak».
Kjære foreldre, takk for besøket!

Sjå fleire foto HER!

Tekst og foto: Lars A. Oma