personalavslutning001


Utruleg kor fort tida går! Det er snart sommarferie...
Torsdag var det personalavslutning for Framnes. Denne gongen var det trivelege Holmatun i Øystese som var ramme rundt arrangementet. Under samlinga tok me farvel me fleire kollegaer. Lærarane Astrid Helleve Fylkesnes og Lillian Hamstad går over i nye jobbar, miljøarbeider Anna Lena Nævdal er ferdig med oppdraget sitt og IKT-lærling Kristoffer Hjelme er ferdig med læretida og har tatt fagbrev.
Lars R. Matre er også ferdig med jobben som miljøarbeider, men han skal jobbe vidare på Framnes som assistent.
Takk for innsatsen alle saman!

Tekst og foto: Lars A. Oma

personalavslutning002

personalavslutning003

personalavslutning004

personalavslutning005

personalavslutning006