001opningshelga

Velkommen til Framnes!

Her er programmet for oppstartsdagar hausten 2018


Fredag 17.08.

16.00-23.00:    Innkvartering

17.00-20.00:    Startsamtale for nye elevar og føresette. (Innkalling kjem i posten)

19.00-20.00:    Kveldsmat (fleksi)

24.00:              Inn på eigne rom for å sove.

Tilsyn:

Laurdag 18.08.

Laurdag er obligatorisk skuledag, og me ber alle møta til opningsamværet kl.12.00.

Avgangselevane vil ha ulike arrangement denne dagen for å samle inn penger til misjonsprosjektet.

08.30-09.30:   Frukost (fleksi)

09.30-12.00:   Innkvartering fram til opningssamlinga (Innkvarteringa held fram frå kl. 13.00.)

09.30-11.50:   Startsamtale for nye elevar og føresette (Innkalling kjem i posten)

12.00-13.00: Opningssamling i gymsalen

13.05-14.05:   Klassesamlingar. (Val av foreldrerådsrepresentant)

14.10-14.30:   Faddermøte for nye elevar i auditoriet

14.00-15.30:   Middag (fleksi) for elevar, føresette og tilsette

15.15-16.00:   Samling i gymsalen for nye elevar og føresette

16.00-17.00:   Foreldrerådsmøte, rom 4. (Ein foreldrerådsrepresentant frå kvar klasse)

16.00-19.00:   Startsamtale for nye elevar og føresette (Innkalling kjem i posten)

18.30-19.30:   Kveldsmat (fleksi) for elevar, føresette og tilsette

20.00:              Bli-kjent-samling for elevane. Viss veret er fint, vert det grilling i etterkant av samlinga.

01.00:              Inn på internata.

02.00:              Inn på eigne rom for å sova.

Tilsyn:

Innmeldingspengar for internatplass:

Innmeldingspengar innbetalt ved mottak av internatplass, kr. 1500,-, vert ført til minus på     første rekning ved skulestart.

Søndag 19.08

09.00 – 10.00  Frukost (fleksi)

10.30 – 13.00  Miljøavdelinga o.a. er tilgjengelege på skuleområdet

13.30 – 14.30  Middag

15.00 – 18.00  Elevaktivitetar

16.00 – 16.30  Kaffimat

18.30 – 19.15  Kveldsmat

20.00 – 21.30  Samling i peisestova (Miljøavdelinga og Herdis)

22.30               Inn på internata for å sove

Tilsyn:

Måndag 20.08

Alle elevane møter i auditoriet kl. 08.00

Det er eigen plan for den første veka.

Torsdag 23. – fredag 24.08

Alle elevane reiser på tur