Foto: Andreas EideKva får ein når ein samlar alle tomflaskene ein kjem over, fyller dei med vatn og tar ein tosifra antal medisin- og basketballer, merker opp striper i gymsalen og fyller den med elevar? Jo, då får ein den beste bowlinghallen på heile framnes-halvøya!

Det er på ingen måte kvar dag at er bowling på Framnes, så dette var virkelig noko å få med seg!

Gymsalen var delt opp i fire flotte banar som i kvar ende hadde eit sett med kjegler som det var om å gjøre å velte med medisin- eller basketballer. For mangen såg det nok ut for å være mindre utfordring en det faktisk var, men enkelte fann etter kvart fram gode og kreative løysingar. Det vart ingen strike, men det var mangen som var godt på veg!