002bart_til_1620_kr
Lærar og rådgjevar Geir Johnny Undal er ein av dei få på Framnes som var mandig nok til å følgja Movember om å dyrka fram ein frodig bart for kreftsaka. I tillegg var han tøff nok til å stilla opp til offentleg barbering i auditoriet dersom russen klarte å samla inn 1.000 kroner til misjonsprosjektet. Elevane lét seg ikkje be to gonger. På kort stund var det samla inn 1.620 kroner! Geir Johnny angra kanskje på at han ikkje heva beløpet...
Dermed vart det barberingskunst av god klasse, utført av misjonsprosjektleiaren Lars R. Midtgård Matre, framfor alle elevane.
Tekst og foto: Lars A. Oma
003bart_til_1620_kr
004bart_til_1620_kr
005bart_til_1620_kr
fagstasjonar_4

Det var eit yrande liv på Framnes denne helga. Over hundre 10.klassingane har fått eit møte med Framnes KVGS. Orienteringssamlingar, fagstasjonar, aktivitetar og til slutt den årlege Talentiaden gjorde helga til ei av dei mest hektiske i året. Tilbakemeldingane frå gjestene er gode. Forhåpentlegvis er mange av dei søkjarar til neste skuleår!


Foto: Lars A. Oma

Sjå mange fleire foto på Facebook!

014talentiaden
051talentiaden
volleyball_2
Som de ser av resultata frå meisterskapen i Bergen nyleg er det eit bra volleyballmiljø på Framnes. Her er nokre glimt frå ei av mange treningsøkter kort tid før avreise.
Foto: Lars A. Oma
volleyball_4D
volleyball_6
volleyball_7
volleyball_9
volleyball_10
volleyball_12

volleyball_1

Framnes gjorde det svært godt under kretsmeisterskapen i volleyball for skulelag i Bergen torsdag. Gutelaget vart nr. 2, berre slått av Rossvoll i finalen. Jentelaget vart slått ut i kvartfinalen. Mix-laget fekk 3. plass etter tap i svært jamn semifinale, og vann bronsefinalen over fjorårets NM-vinnar Fusa! Gratulerer med innsatsen!

Foto: Øystein Mongstad

volleyball_2

fotballtrening_1

Hausten er framleis mild og fin, og gjev gode forhold for trening utandørs. Eg vart med idrettselevane på fotballtrening i Norheimsund ein dag. Her er nokre glimt frå aktiviteten for elevane i toppidrett fotball og breiddeidrett fotball.

Foto: Lars A. Oma

fotballtrening_2

fotballtrening_3

fotballtrening_6

SJÅ FLEIRE FOTO PÅ FACEBOOK!

psykologielevariholmatun_2
Torsdag kveld deltok psykologiklassen frå VG3 på seminar i Øystese i regi av Norske kvinners sanitetsforening. Tema for seminaret var " skjønnhetstyraniet"; korleis dagens press på kropp og utsjånad kan føra til at normale friske jenter og gutar blir fysisk og psykisk sjuke. I tillegg til eit godt program om temaet, deltok elevane våre deltok med rollespel og eit innlegg som vart svært godt moteke av publikum. Kvelden vart avslutta med kvelds heime hos læreren.

Tekst og foto: Lisbeth F. Oma
psykologielevariholmatun_3
psykologielevariholmatun_4
psykologielevariholmatun_5
_DSC5031
Her er den nesten nye 9-setaren (Opel Vivaro) som vart kjøpt her om dagen. Elevlaget på Framnes har sponsa doningen med 260.000 kroner, nesten to tredjedelar av prisen. I tillegg vil elevlaget drifta bilen i fem år. Resten betalar skulen. Dette vert eit svært nyttig supplement til minibussane, ein bil som kan køyrast med vanleg klasse B-sertifikat.

_A310049

Leiinga for årets misjonsprosjekt har all grunn til å vera nøgd med misjonsløpet. Elevar, lærarar og foreldre (med spreke born!) trossa regnet og sprang inn 723509 kroner laurdag! Gratulerer! Det er rett og slett eit fantastisk resultat. Ifølgje leiinga i Misjonsprosjektet har ein allereie nådd målet om 800.000 kroner med svært god margin. Misjonsløpet, medrekna kollekt, kafé, basar og elles det som er samla inn gjev eit beløp på 956.000 kroner! No startar arbeidet med å få inn alle sponsorpengane.

Med andre ord, foreldrehelga gav årets misjonsprosjekt ein pangstart! Enno ligg heile skuleåret framfor russen og arbeidet med prosjektet.
Mange har gjort ein formidabel innsats for å kunna ta mot hundrevis av gjester på ein god måte. Undervisning, elev- og foreldresamtalar, musikk og andre innslag til samlinga, matservering, kafé, basar, koordinering, diverse møter osv. Godt jobba alle i hop, og takk til gjestene våre! Og takk til alle sponsorar og deltakarar på mange ulike postar i arrangementet.

Tekst og foto: Lars A. Oma

 

SJÅ FLEIRE FOTO PÅ FACEBOOK!

_A310050

_A310102

_A310111

Skjermbilde_2015-10-23_kl._14.49.43

Ein av våre flinke idrettslærarar, Magnus Hisdal, har blitt filmskapar. (er ute i permisjon). Her kan de sjå filmen hans om ein temadag for toppidrettselevane på Framnes, på Brann Stadion. Godt jobba!


SJÅ FILMEN HER!

001andrea_heimesida

Andrea Kjølleberg (23) frå Sandnes var russ på Framnes i 2011. No er ho tilbake som praksisstudent i ei veke.

– Det er kjekt å få stå på den andre sida av kateteret, og det er spennande å oppleva andre sider ved lærarane eg sjølv hadde som elev, fortel Andrea.

Ho er tilbake på Framnes for første gong sidan ho gjekk ut som russ.

Andrea studerer ved Menighetsfakultet (MF). Målet er å vera ferdig med lektorstudiet (master), med hovudvekt på samfunnsfag og religion, om to og eit halvt år.

– Eg fekk velja praksisskule sjølv, og då vart Framnes eit naturleg val, seier ho.

Denne veka skal ho ha observasjonspraksis i klassar som har religion, kristendom og ulike samfunnsfag. Med andre ord, ho skal vera saman med dei faste lærarane i klasseromma. Men ho får også høve til å undervisa.

– Måndag, første dagen, var eg med på åtte undervisingstimar. Eg har respekt for læraryrket, og det som skal til for å takla så mange timar etter kvarandre, vedgår ho.

Men Andrea er ikkje i tvil. Det er lektor ho vil bli.

– Eg ser for meg lærarjobb i vidaregåande skule, seier ho.

– Kanskje du søkjer jobb på Framnes om nokre år?

– Det kunne vore interessant. Eg likte meg godt på Framnes og har sansen for dette skuleslaget. Men eg vil ikkje lova noko, seier lektorstudenten bestemt.

Tida vil vise…

– Kva var det som gjorde at du valde Framnes KVGS?

– Det var heilt tilfeldig at eg fekk vita om Framnes. Skulen var representert på utdanningsmessa i Stavanger. Der møtte eg ein av lærarane, Martin Dalane, som snakka varmt om skulen. Han meinte det ville vera rette plassen for meg, fortel Andrea.

Ho var også den gongen aktiv i KRIK, og glad i friluftsliv og ski (telemark). Dermed vart det idrettslina på Framnes, med vekt på friluftsliv. Andrea er framleis aktiv i KRIK på leiarsida.

– Kva er det beste med Framnes, når du tenkjer tilbake?

– Det fine samhaldet mellom elevane, og lærarar som involverer seg i elevane sine.

– Har du kontakt med medelevane dine frå Framnes-tida?

– Ja, mange! No gler me oss til 5-årsjubileum og elevstemne!


Tekst og foto: Lars A. Oma