konsert_fjellhaug

Måndag kveld hadde elevar frå musikklinja på Fjellhaug bibelskule konsert på Framnes. Gjestene kvitterte med ein strålande og variert konsert i auditoriet. Dagen etter gjekk turen vidare til Sygna KVGS i Balestrand.

Takk for besøket!

Sjå fleire foto HER!

Foto: Lars A. Oma

revy

Årets høgdepunkt på Framnes, russerevyen, er vel gjennomført. Flott innsats, kjære tredjeklassingar. De har all grunn til å vera stolte over framføringa "Revylusjon"! Kreativitet på scena, topp musikk og gode parodiar gav god stemning i Framnes Arena laurdag og søndag. No heng den sovande danseforbud-regelen tynt an...
All inntekt frå billettsalet går til årets misjonsprosjekt, Himalpartner. Mellom fire- og fem hunder såg revyen.

Sjå fleire foto HER!

Foto: Lars A. Oma

_3290058
Me ynskjer alle elevar, foreldre, tilsette og andre Framnes-vener ei velsigna fin og god påskehøgtid! Her med eit par motiv frå fjellheimen i Kvam.
foreldrelaurdag2018_07
På laurdag var det foreldredag på Framnes, med mykje folk på tunet. Laurdagsundervisning for elevane, fellessamling i Framnes Arena, foreldre/elev-samtalar med kontaktlærer, klassesamlingar, middag, og kafe med basar.
Foreldredagane er blitt ein solid tradisjon som har fått enda betre boltreplass på takk vere den nye idrettshallen. Her fekk me sjå fleire fine elevinnslag. (sjå foto)
På føremiddagen fekk elevane lytta til eit interessant føredrag av Dagen-redaktør og forfattar Kari Fure, som snakka om situasjonen for dei kristne i Irak og Syria. Nokre av dei eldste kyrkjelydane i verda er i ferd med å verta utsletta. For få år sidan var det vel 1,2 millionar kristne i Irak. I dag er det rundt 200.000 igjen. Dei aller fleste har flykta frå brutale overgrep og forfølging.
Fure har skrive boka «Flykten fra Syria og Irak».
Kjære foreldre, takk for besøket!

Sjå fleire foto HER!

Tekst og foto: Lars A. Oma27628733_1093054020836378_7104974813080268370_o
Det er sendt ut informasjonsbrev med faktura i samband med den frivillige skuleturen 2018 -2019, for elevane på VG1 og VG2 dette skuleåret. Sidan det vert informert om turen på foreldrelaurdagen 10. februar, er innbetalingsfristen utsett til 15. februar.

DSC02058

Årets Framnes-basar gjekk av stabelen i går, laurdag 27. Januar, i ei fullsatt peisestove. Arrangementet vart leia, med myndig hand, av Geir Johnny Undal. Brit Gjerde Voster hadde andakt og Nancy Karin Sangolt hadde med seg nokre jenter frå Shine og KSC som song.

Som alle år tidlegare var det mange gevinstar, der mange er gjevne av firma som Framnes kjøper varer hos. Det kom inn ca. kr. 30.000. Takk til alle som kom og var med oss denne kvelden, og spesielt takk til basarkomiteen!

Tekst og foto: Jostein Moldsvor

DSC02082

DSC02091

DSC02093

DSC02099_2

DSC02102

DSC02107


til_nettsida
I år blir det elevstemne i jonsokhelga, 22. til 24. juni. Sett av helga og kom! I samband med elevstemna vil me gjerne ha tak i dei adressene me manglar. Dersom du ikkje fekk Ljosglytt til jul, tyder det på at me anten har feil adresse eller manglar adressa til deg. Send gjerne inn namn og rett adresse til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .

juleavslutning_-_3

I oktober hadde Framnes besøk av Dag William Stang frå Vil Vekst. Han hadde seminar om sex og samliv. Elevane fekk klassevis lytta til bodskapen frå Stang, og dei lét seg engasjera.
I dag var han tilbake med del to av seminaret. Denne gongen tok han mellom anna føre seg korleis ein kan bygge gode relasjonar, korleis kjærleikens fem språk fungerer, og ein del om kva me gjer når me er frustrerte: Klarar me å sette ord på kjenslene, og korleis taklar me konfliktar og ubehagelege opplevingar? Nokre velgjer skilpaddestrategien (trekker seg tilbake, gøymer seg og håper at ting går over) medan andre velgjer sjimpansestrategien (smeller til, letter på trykket).Sjå biletet!
Elevane var så interesserte at gjesten knapt nok fekk tid til å eta lunsj. Det fortel vel ein god del om interessa for temaet.
Takk for besøket!

Tekst og foto: Lars A. Oma

juleavslutning_-_11

juleavslutning_-_9

juleavslutning_-_14

I dag vart vår kjære kollega Lillian Hamstad feira med blomar og kaker i lunsjen. Ho fylte 30 år i jula, men det er aldri for seint å gjera stas på folk i personalet. Gratulerer med vel overstått!
Odd Inge Austevoll heldt tale og overrekte blomar, og damene på kjøkenet diska opp med kaker. Gode greier!

juleavslutning_-_12

008miljoarbeidarar
VIL DU BLI MILJØARBEIDAR?
* Lurer du på kva du skal gjera til hausten? Har du lyst på eit spennande år saman med flotte ungdommar i vakre Hardanger?
* Framnes kristne vidaregåande skule søkjer etter miljøarbeidarar for skuleåret 2018 - 2019.
* Ta kontakt med John-Sindre Sætrenes (tlf. 901 63825/ Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ) for meir informasjon.
Dagens miljøarbeidarar (biletet), Anna Lena Nævdal og Lars Rognald Midtgård Matre, kan skriva under på at dette er ein kjekk jobb!

Søknadsfrist: Fredag 19. januar.