nettsidaSom dei fleste allereie har oppdaga er skulen si nettside fått eit løft med ny layout og betre struktur. Me håpar alle finn fram!
For å letta leitinga prøver me no å losa dei ulike brukargruppene inn i sida. Nye søkjarar kan gå rett inn i "Søkjar", dagens elevar kan nytta seg av "Elev" og forelde har ein eigen kanal i "Foreldre". I hovudmenyen er det også eit nytt punkt, "Karriere". Dette er eit satsingsområde for skulen. Gå inn og sjå kva Framnes legg i omgrepet.
Det er truleg ting på sida som må korrigerast, men me arbeider med saka! Dersom de oppdagar noko, så er me takksame for konstruktive tilbakemeldingar!
Facebook-anbefalinga er ute av drift, men skal reparerast så snart råd er.
Webmaster
terrengsykkel_04Framnes har hatt tilbodet Toppidrett sykling i om lag eitt år no. Forutan standard sykkeltrening på asfalt er elevane også med på landevegssykling, som også omfattar terrengsykling. Dette vert rekna for å vera eit godt supplement, særleg i den kalde årstida. Det er mellom anna ein god måte å halda varmen på. Bratte bakkar og lågare fart får blodet til å pumpa. Me vart med gjengen på trening, på fine stiar i Tørvikbygd.

Sjå fleire foto i Fotogalleriet HER


Sjå video HER
open_helg_2012__074120 tiandeklassingar tok mot tilbodet om open helg på Framnes. Gjennom aktivitetar og presentasjonar fekk dei potesielle søkjarane eit lite innblikk i kva det vil seia å gå på Framnes. Gjestene fekk også oppleva helgas høgdepunkt, Talentiaden.
Om lag 90 av gjestene overnatta på skulen.

Gå inn i Fotogalleriet HER

Les mer …

Talentiaden_2012_029Laurdag kveld var det "stinn brakke" på Framnes. Talentiaden 2012 presenterte 14 innslag, frå messingblåsarar og solosongarar til heftig rock og dans. Etter stemninga i salen å dømma likte elevane og dei tilreisande 10.klassingane det dei fekk høyra og sjå.
The Siggs, med låta Up above mye head stakk av med både publikumsprisen og dommarane sin pris. Songen er skriven av Sigurd Nyborg.
Prisen for det mest kreative innslaget gjekk til Stavanger symfoniorkester (biletet) med eit hektisk dansenummer.
Overskotet frå Talentiaden går til Misjonsprosjektet, som i år støttar MAF (Mission Aviation Fellowship) sitt arbeid i Tanzania.

Gå inn i fotogalleriet HER, så får du eit inntrykk!
maf2012_06Årets misjonsprosjekt på Framnes samlar inn pengar til MAF (Mission aviation fellowship). For nokre veker sidan reiste Herdis Austevoll (lærar), Ingvild Bjelland (elev) og Henrik Sørås (elev og leiar for misjonsprosjektet) til Tanzania saman med representantar for MAF for å sjå nærare på arbeidet. Inntrykka er både gode og sterke.
Under kan du lesa kva Sørås skriv frå turen.

Sjå bileta i fotogalleriet HER

Les mer …

team_bildoy1Framnes har hatt fire studentar frå Bildøy bibelskule på besøk i to veker. T2-teamet, Gunnar Eldevik, Martin Albertsen, Hanne Maria Heggseth og Hanna Knudsen, har vore med på faste arrangement som møter og KRIK. Dei har sjølve teke ansvaret for temakveldar der ein har sett søkelyset på saker som til dømes menneskeverd, abort og forholdet til alkohol.
– Det er veldig positivt for oss på Framnes å ha dette samarbeidet med Bildøy, der me kan henta hjelp utanfrå i arbeidet med  å formidla kristen tru og engasjement til elevane våre. Gjennom disse vekene har T2-studentane vore med på mange gode samtaler. Kvar enkelt av har formidla vitnesbyrdet sitt inn i elevflokken, seier fungerande skuleprest Lisbeth F. Oma.
Kristin_Rydland_Haukeland12_01Kristin Rydland Haukeland, ein av fyrsteklassingane på Framnes, er kreativ på mange område. Ikkje minst når det gjeld musikk. Men ho er også glad i å fotografera.
Tore_VaagEin av norsklærarane på Framnes, Tore Vaag (36), gjorde alvor av draumen om å gje ut si eiga diktsamling. En fortærende ild, som kom ut for kort tid sidan, inneheld førti dikt i ulike sjangrar. Dei fleste er skrivne i løpet av dei siste tre åra.
– Det er ei ærleg diktsamling, ei slags gjennomarbeiding av livet på godt og vondt, mest på vondt. Som eit ”hugsviv”, seier Vaag.
Han vil ikkje låsa innhaldet til spesielle oppfatningar eller meiningar. Tittelen har rett nok ein relasjon til Bibelen, men samla sett handlar dikta like mykje om det som er i oss og som fortærer oss innanfrå.

Tekst og foto: Lars Arvid Oma

Les mer …

misjonslopet1208Elevar, lærarar, foreldre og andre vener av Framnes sprang inn 730.000 kroner til misjonsprosjektet under misjonsløpet i går. Det er rett og slett imponerande innsats for MAF. Gratulerer!

Foto: Sindre Nyborg og Karoline Lillemo
pa_loffenDaniel Lyngstad (22) frå Klepp på Jæren går sine eigne vegar. Det vil seia, han går saman med Jesus på loffen dit Meisteren leier han.
Daniel starta loffeturen på Klepp i slutten av august, og målet er å loffa rundt i Sør-Noreg, via Bergen, Ålesund, Trondheim, Oslo og Kristiansand – til fots og som haikar.
Her om dagen dukka han opp på Framnes, og spurde høfleg om kost og losji. Som takk får skulen nytta seg av arbeidskrafta hans. Karen har allereie hatt ”ord for dagen” på ei morgonsamling, delteke på bibelgruppe, undervist i kristendom og raka lauv rundt skulen.
 
Tekst og foto: Lars Arvid Oma

Les mer …