fitjadalen_botnen_8
Helgen 9 – 11 september var elevene i faget Friluftsliv 1 på tur. Klassen var delt inn i to. Den ene delen av klassen padlet fra Framnes til Botnen innerst i Fyksesundet, der de sov første natten. For så å gå opp Botnadalen, forbi Breisete, til Solheimsdalsvatnet hvor de sov andre natten. Sisten dag gikk de ned til Fitjadalen. Den andre delen av klassen gikk motsatt vei. Turen inneholdt 18 km padling, 18 km til fots og 800 høydemeter gange med tunge sekker. Herlig humør og flott gjeng å være på tur med!

SJÅ FLEIRE FOTO PÅ FACEBOOK!

Tekst: Håkon Bakke Jensen (lærar)
Foto: Halvard Kleven (elev)


jentedusjen

Det er stadig noko som må fornyast på eit stort skuleanlegg. No vert dusjanlegget for jentene rusta opp. Innleigd arbeidskraft og vaktmeistrar er allereie godt i gang med demontering og klargjering for nye røyr, membran, fliser, dusjarmatur og anna utskifting. Dette blir nok fine greier! Dusjanlegget for gutane vart rusta opp i fjor.

Tekst og foto: Lars A. Oma

miljarbeidarar

Årets miljøarbeidarar på Framnes, Katrine Brakvatne (20) frå Hjelmås, Martine Vik Sønstabø (20) frå Litlesotra og Kristine  Husa (19) frå Fedje, er allereie godt i gang med arbeidet på skulen. Alle tre var russ på Framnes i 2015.

Miljøarbeidarane skal saman med lærar John-Sindre Sætrenes legge til rette for eit godt miljø og god trivsel for både internatbuarar og heimebuarar.

I vekedagane vert det til dømes arrangert møter, KRIK-aktivitetar, bibelgrupper og andre tiltak, medan det i helgane ofte er aktivitetar for dei elevene som er igjen på tunet, og heimebuarane. Miljøarbeidarane vil gjera sitt beste for at alle skal ei god fritid på skulen!

Viktig jobb

– Kvifor ville de bli miljøarbeidarar?

– Når ein har vore elev på Framnes, veit ein kor viktig det er med gode miljøtiltak og kjekke aktivitetar. Og så har eg hatt hatt lyst til å bruka eit år som eittåring eller miljøarbeidar, fortel Martine.

– Eg har ikkje hatt ein plan om å verta miljøarbeidar, men plutseleg fekk eg lyst til å bruka eit år på dette. Kvifor ikkje? tenkte eg, fortel Katrine.

Ho tykkjer det er ein viktig jobb, der det er avgjerande å vera engasjert.

(Kristine var forhindra i å møta til intervjuet)

Miljøarbeidarane har fram til no vore aktive med i bli-kjent-turane for 1.klassingane, og dei har mellom anna arrangert såpefotballturnering, volleyballturnering og kjempeligretto, og tur til Dalamot (friluftstur i nabolaget).

Overnattingsturar?

– Kva er planen vidare?

– Ein del av aktivitetane ligg fast i planen vår, som onsdagsmøter, KRIK og Framnes premier league. Elles har me mange idear. Kanskje me til dømes kan få til overnattingsturar. Elevane har mellom anna etterlyst fleire sundagsmøter og åndeleg ”påfyll” som lovsongsmøter og bønnevandringar. Me får sjå kva kapasiteten gjev rom for, seier miljøarbeidarane.

– Kva har Framnes hatt å seia for dykk?

– Skulen har eit godt sosialt fellesskap. Ein får med seg gode minner og vennskap som varer. Det er noko av grunnen til at eg ikkje har prioritert å gå på folkehøgskule. Åra som elev på Framnes var kjekke, men det gjer at eg ikkje har det same behovet for eit år på folkehøgskule, seier Martine.

Katrine har mange av dei same erfaringane frå åra på Framnes.

– Ein får vennskap som varer. Det har betydd mykje å ha kristne vener. Eg har mange gode minner, men det er ikkje tvil om at det sosiale til tider gjekk ut over skulearbeidet, vedgår Katrine.

 

Tekst og foto: Lars A. Oma


007karusell2016
Elevane på Framnes kan sjå tilbake på mange fine oppstartsturar i august.
Har du lyst til å sjå fleire foto og videofilmar? Gå inn på Facebook HER:

Skulen har framleis problem med sentralbordet sitt, i varierande grad. Dersom du ikkje får kontkakt med skulen, kan du ringja tilsynstelefonen, mobil til tilsette eller sende e-post. Me arbeider med å få ordna dette så snart som mogeleg.
Skjermbilde_2016-08-18_kl._23.10.26

UDIR har kome med eit nytt rundskriv om fråvær, som gjeld frå 1. august 2016:

Du finn det HER, under Skulereglement for Framnes, nederst på sida.

Skjermbilde_2016-08-16_kl._14.31.08

I helga var det oppstart for skuleåret 2016/2017, med nye og gamle elevar, foreldre og tilsette på tunet. Foreldresamtalar, opningsfest, klassesamlingar, middag, kafé og masse aktivitetar. Lukke til med skuleåret alle saman. Me gler oss!

Sjå videoen frå opningshelga HER:

 

Video: Lars A. Oma

framnes_007-kopi

Velkomen til nytt skuleår, med obligatorisk oppstart laurdag 13. august! Me ser fram til at tunet her skal bli fullt av liv igjen, og takknemlege for at de føresette lar oss få «låne» dykkar dyrebare ungdomar! Me skal gjere det me kan for at elevane skal få eit flott og utbytterikt år på alle vis!Fredag 12. august: kl 16 opnar me for innkvartering for dei som vil og kan. Det vert også startsamtalar for dei som bur i nærleiken. Innkalling til dette kjem i post/epost.


Laurdag 13. august: frukost frå kl 08.30-09.30. Deretter innkvartering frå til kl 12 og på ettermiddag. Det vert satt opp startsamtalar for alle nye elevar m/føresette utover laurdag. Innkalling kjem i post/epost.


Kl 12.00-13.00: Opningssamling i gymsalen. Dette er obligatorisk for alle elevar!

Kl 13.05-14.05: Klassesamlingar (val av foreldrerådsrepresentant)

Kl 14.10-14.30: Faddermøte for nye elevar i auditoriet

Kl 14.00-15.30: Middag (fleksi) for elevar, føresette og tilsette

Kl 15.15-16.00: Samling i gymsalen for nye elevar og føresette

Kl 16.00-17.00: Foreldrerådsmøte, rom 4 (ein foreldrerepr. frå kvar klasse)


Resten av helga vert sett av, på ulike måtar, til å bli kjent med kvarandre.

 

VEL MØTT!

indrettshallen_3

 

Den nye idrettshallen på Framnes reiser seg! No byrjar det for alvor å visa at eigarane til Framnes KVGS satsar. Me gler oss storleg til opninga av hallen i juni neste år! God sommar til elevar, tilsette, føresette og alle andre Framnes-vener!

Foto: Lars A. Oma

indrettshallen_1

indrettshallen_2

Elevstemnet_2016_5

Elevstemnet 2016

(17. - 19. juni.)
Fredag ettermiddag var dei første på plass med stor gjensynsglede og mimring frå «gamle dagar». Men det store innrykket kom først på laurdag. Etter ein god lunsj var det jubilantsamlingar, der kvart kull samlast på kvar sine klasserom. Det var mykje som skulle forteljast og pratast om etter mange år. Så var matsalen pynta til festmiddag. På festen i gymsalen var det festtale ved 40-års-jubilanten Svein Harberg,  rektor Harald Voster hadde ei helsing frå skulen, inspektør Odd Inge Austevoll orienterte om idrettshallen som no er under bygging , musikalsk innslag ved Kjersti Vågen (dotter til ein av vaktmeisterane) som spela hardingfele, og alt vart fint leia i ein humoristisk tone av leiaren i elevlaget Per Helleve. Etter kaffipausa var det «mønstring» der kvart kull kom opp på scena og hadde ei lita helsing eller eit minne frå tida på Framnes. Etter ein lang og god fest var det godt å kome ut der Elisa Urhaug og Ida Hanne Hagen hadde fyrt opp grillen. Og kvelden, eller kanskje heller natta, vart avslutta med bål på Verdens Ende.
Søndag føremiddag var det møte der rektor Harald Voster tala, tidlegare rektor Per Tjøstheim hadde opningshelsing og inspektør Jostein Moldsvor viste ein lysbildeserie med musikk.  Totalt var det 157 jubilantar på elevstemnet i tillegg til tidlegare og noverande tilsette og andre. Dei tre største kulla var 50 årsjubilantar (45 stk.), 5 årsjubilantar (39 stk.) og 40 årsjubilantar (25 stk.).
Takk for eit flott elevstemne!

Tekst: Jostein Moldsvor
Foto: Jostein Moldsvor og Eimund Solsvik

SJÅ FLEIRE FOTO HER!

HER KAN DU LASTA NED FOTO AV JUBILANTKULLA!