mkster2015_startfoto
3C har i haust vore på tur til Møkster på Austevoll. Her kjem rapporten:

Turen til Møkster
3C var så heldige å lov til å reisa til Møkster, Austevoll på klassetur. Denne turen var noko me hadde sett fram til lenge, og me vart ikkje skuffa. Vêret satte ikkje akkurat ein dempar på stemninga. Det var vindstille, sol, blå himmel og flotte solnedgangar heile veka, og mange av elevane tilbrakte alle nettene i sovepose ute under ein fantastisk stjernehimmel.
Dagane var fulle av aktivitetar. Hovudaktiviteten vår var å fanga villsau, og til slutt fanga me over 40 av dei. Det var varmt å springa og det var absolutt godt med ein dukkert etterpå. Etter at det var gjort gjekk tida med til leirdueskyting, padling i kajakk, fridykking, skyting av måse, vannski, slakkline over det våte element og fisking. Alle elevane var med å slakta sauane som me hadde fanga. Til slutt vart me drivne på prosessen, og klarte å knekka bekken, knyta spiserøyr og flå heilt åleine. På menyen denne veka var det både heilgrilla sau, kamskjel, sauehjarte, måsehjarte, fisk av ymse slag og indrefilét av sau. Alt dette fall i aller høgste grad i smak.
Kort oppsummert var dette ein tur som oppfylte alle forventningar me hadde på førehand.

Tekst: Kristi Mo Storaas
Foto: Kristi Mo Storaas, Rakel Eliassen og Camilla Glesnes Seievåg

SJÅ FLEIRE FOTO HER!
sotra2015

Me køyrer på med fotorapportar frå turane i haust. Her kjem eit glimt frå turen til Sotra:

Drilla kvarandre i god lagånd
27. og 28. august drog elevane i 3a og 3b på overnattingstur til campingplassen til fotball-lærar Helge Nilsen på Sotra. Målet for turen var å verta ein meir samansveisa gjeng.
Helge Nilsen stod i bresjen for diverse ”teambuildingsaktivitetar”, med fokus på den gode lagånda, det å heia kvarandre fram, og finna ut kva som får ei gruppe til å fungere godt. Rett og slett bekrefta kvarandre.
Halve gruppa budde i villmarksleiren til Nilsen, i flott trelavvo og gapahuk. Resten vart innkvarterte på bedehuset. Alle måltid vart haldne utandørs i villmarksleiren.
Reisefølgjet var heldige med vêret, sidan regnbyene som kom ikkje øydela for opplegget utandørs.
Både elever og lærarar sette stor pris på Nilsen sin gjestfridom og flotte opplegg i innsatsen for å bevisstgjera oss om fellesskapet si kraft og betyding.
Denne kunnskapen og erfaringa er noko som alle kan ta med seg og gjere nytte av på vegen vidare.

Tekst og foto: Lisbeth F. Oma

SJÅ FLEIRE FOTO HER:

framside_heimesida

Elevane på Framnes er ferdige med bli-kjent-turane denne hausten. Her kjem eit glimt frå turen til Helgatun:

«Jo mere vi er sammen, jo gladere vi blir»
Dette kan stå som overskrift på «samanristingsturen» til 1ab på Helgatun torsdag 27. til fredag 28. august. 53 forventningsfulle elevar og seks lærarar har stua seg i buss og bil for å kome seg til Helgatun i Myrkdalen. Leirstaden ligg flott til ved foten av Vikafjellet og byr på opplevingar både i friluft og innandørs. «Samanristingstur» står på programmet. Nokre kjenner allereie fleire i klassen, andre har meir sommarfuglar i magen for korleis dette kjem til å gå.
Eit av måla med turen er nettopp det sosiale – å vere saman, bli kjende og ha det moro! Gjennom turar, leik og aktivitetar går praten lett og latteren sit laust. Om veret er litt vekslande, ikkje minst på setra Reppane, legg dette berre ein midlertidig dempar på stemninga. Elevane prøver å halde varmen og humøret oppe med potetløp og støvel-kasting sjølv om regnet spiskar rundt øyro. Vel nede på Helgatun igjen får me varmen i oss med glimt av sol, nysvidde pølser og ein varm dusj. Utover kvelden skapar leik og moro god stemning, og lasagne snop og sveler gjer at me kan leggje oss mette både på god mat og fine opplevingar.
Sporløp med alt frå «kims leik» og smaksprøvar til blomstertipping og fun-fact om lærarane avsluttar fredagen før avreise til Framnes.. Opphaldet har gjort oss meir kjende med kvarandre, skapt gode minne og ikkje minst vist at denne gjengen bur det mykje artig og godt i! Takk for ein flott tur – me gler oss til fortsetjinga!

Tekst: Ingvill Sørheim
Foto: Eimund Solsvik

Sjå fleire foto HER!

 

framsida

Elevane på Framnes er ferdige med bli-kjent-turane denne hausten. Her kjem rapporten frå turen til Botnen:

2C padla torsdag 27.august gjennom sol, regn og torevér, frå Framnes til Botnen. Etter ein betre middag, tok ein trøytt og nøgd gjeng tidleg kveld i varme og tørre soveposar i lavvoane. På fredag var alle på tur til fjellgarden Skåro. Det var interessant å sjå garden og erfare korleis vegen til og frå dit er. Kryssinga av elva var den største utfordringa – det var vel i grunnen få som kom tørrskodd over. Etter returen til Botnen blei det førstehjelpsoppgåver og middagslaging rundt bålet. Eit langvarig og relativt kraftig regnvér fekk dei fleste tidleg i soveposen denne kvelden også. Nokre tok seg ei liten gåtur oppover i bygda, og helsa på ein av dei to fastbuande i bygda. Laurdag morgon pakka vi ned og padla heim til Framnes. Turen kjem til å bli hugsa for at absolutt alt blei vått, men også for godt samhald, humør, og fine naturopplevingar både på sjø og land!

Tekst: Sverre Lindøy
Foto: Anita Espevik og Joachim Nordbø (GoPro)

Sjå fleire foto HER:

kvamskogen_1C_2015_05

Elevane på Framnes er ferdige med bli-kjent-turane denne hausten:
Først ut med ein liten fotorapport er elevar og lærarar i klasse 1C:

«Trass vêret koste elevane i 1C seg på turen i helga. Me gjekk først opp Steinskvanndalen, så vestover forbi Byrkjefjellet til Gamlestølen. Deretter gjekk turen ned Skeiskvanndalen til Eikedalen.
Elevane fekk prøvd både kreativitet og samarbeid på turen, sidan regnværet stadig gav oss nye utfordringar. Mellom anna tok dei seg over den eine og andre elva utan store problem!

Tekst og foto: Tarjei Kristensen

Fleire foto HER!

ny_idrettshall_nedskalert

Det nærmar seg stadig realisering av den nye idrettshallen på Framnes. Byggestart er sett til 1. april neste år. Eit år seinare skal bygget stå klart til bruk! Skuleeigaren satsar og alle formalitetar (byggesøknad og rammeløyve) er i boks. Anbudsrunden vert avslutta 16. oktober (stor interesse!) og ein reknar med å skriva kontrakt med den som får hovudentreprisen, i starten av desember. Nokre månader seinare brakar det laus! Me gler oss!
Ei lang, intens og innhaldsrik opningshelg er over. Nye og gamle elevar er på plass, rundt 260 i talet. 230 på internat og om lag 30 heimebuarar. Opningssamling, elevsamtalar, orienteringsmøter av ulikt slag, kafé, basar, fadderoppgåver, kick-off med miljøavdelinga, aktivitetar ute og inne, og gode trivelege måltid. Og for ikkje å gløyme alle dei gode møtepunkta mellom programpostane.
Hjarteleg velkomne til Framnes, alle saman! Og takk til foreldra som overleverte dei fine ungdommane til oss. Me skal ta godt vare på dei!

Sjå fleire foto i album HER!

030opningshelga

oppstart2015
Vel overstått sommar og hjarteleg velkomne til skulestart og nytt skuleår! Oppstartshelga nærmar seg med stormsteg. Laurdag 15. august møtest me på Framnes-halvøya. Gamle elevar, nye elevar, føresette, lærarar og medarbeidarar i personalet. Dette vert kjekt!
(Arkivfoto frå oppstartshelga 2014)

Her er programmet for dagen:

08.30-09.30:    Frukost (fleksi)

09.30-12.00:    Innkvartering fram til opningssamlinga (Innkvarteringa held fram frå kl.         13.00.)

09.30-11.50:     Startsamtale for nye elevar og føresette (Innkalling kjem i posten)

12.00-13.00:    Opningssamling i gymsalen

13.05-14.05:    Klassesamlingar (Val av foreldrerådsrepresentant)

14.10-14.30:    Faddermøte for nye elevar i auditoriet

14.00-15.30:    Middag (fleksi) for elevar, føresette og tilsette

15.15-16.00:    Samling i gymsalen for nye elevar og føresette

16.00-16.30:    Samling i gymsalen for VG2-VG3 elevar som skal på Hellastur

16.00-17.00:    Foreldrerådsmøte, rom 4. (Ein foreldrerådsrepresentant frå kvar klasse)

16.00-18.00:    Basar i peisestova. Misjonsprosjektet.

16.00-19.00:    Startsamtale for nye elevar og føresette (Innkalling kjem i posten)

18.30-19.30:    Kveldsmat (fleksi) for elevar, føresette og tilsette

20.00:    Bli-kjent-samling for elevane. Viss veret er fint, vert det grilling i etterkant av samlinga.

01.00:        Inn på internata.

02.00:        Inn på eigne rom
for å sova.

Tilsyn:    Odd Inge Austevoll, Øystein Mongstad
001sommaravslutning
Fredag 19. juni inviterte skuleleiinga heile personalet til sommaravslutning og god lunsj på Thon Sandven hotell i Norheimsund. Det vart eit godt måltid, hyggeleg samvær, gode ord og vemodig avskjed med trufaste medarbeidarar.
GOD SOMMAR!

Foto: Lars A. Oma
002sommaravslutning
003sommaravslutning
004sommaravslutning
005sommaravslutning
006sommaravslutning
007sommaravslutning
009sommaravslutning
forside
Elevstemnet 2015 gjekk av stabelen helga 19.-21. juni, i strålande sol (som det ikkje har vore for mykje av i sommar).
Det var 189 påmelde jubilantar. Som vanleg var det 50-årskullet det var mest av, med 45 stk. Men i år var det to andre store grupper med 44 stk. 5-årsjubilantar og 42 stk. 40-årsjubilantar. Vidare var det 23 stk. 30-årsjubilantar, 14 stk. 60-årsjubilantar, 13 stk. 55-årsjubilantar og 7 stk. 20-årsjubilantar. Av 10-årsjubilantar var det berre 1 som stilte, og det var vår alles kjære Alf Magne Tveitnes.

Mange kom på fredagskvelden. Sola varma, og gjensynsgleda var stor. På laurdag føremiddag kom resten. Kl. 14.30 var det jubilantsamlingar, der kvart kull fekk kvart sitt rom. Ut frå «støynivået» høyrdes det ut som at det var mykje å prate om sidan sist dei hadde vore saman. Kl. 18 var det festmiddag i matsalen, og festen fortsatte etterpå i gymsalen. Leiaren i elevlaget, Per Helleve, leia middagen og festen på ein god og humoristisk måte. Audun Mosevoll (50-årsjubilant) hadde festtalen, og 5-årsjubilantane Linn Borgny Røen og Vigdis Oskarsdottir song vakkert, akkompagnert av Ole Henrik Flekstad Vik på flygel.

Søndag var det først årsmøte: Per Helleve vart vald som leiar i 2 nye år. Øystein Mongstad og Atle Jansen vart vald i 2013 for 4 år, og stod ikkje på val. Marita Staurland vart vald inn i styret for 4 år, mens Johannes Brekke vart vald til vara. Jostein Moldsvor er Framnes sin representant, med Eimund Solsvik som vara. Kl. 11 var det møte med tale av Øystein Ådland (som var lærar i mange år i folkehøgskuletida), mens Linn Borgny, Vigdis og Ole Henrik song/spela igjen. Etter festen var det sal av pølser og brus ute på plassen, og kvelden vart avslutta med bål på Verdens ende. Dvs.: Eg trur at kvelden vart avslutta med mange gode samtalar utover natta.

Takk for eit flott elevstemne! Det var kjekt å sjå dykk igjen her på Framnes!

Beste helsing Jostein Moldsvor

Sjå fleire foto HER!
HER finn du gruppefoto av kulla som du kan lasta ned!