011franskmenn_i_kano
14 elevar og éin lærar frå Yssingeaux i Auvergne, 1,5 timar sør for Lyon i Frankrike, er på besøk. Gjestene kom på onsdag og skal vera her til torsdag neste veke. I dag fekk elevane boltra seg med kanopadling. Nokre av jentene havna i den kalde Hardangerfjorden, men det takla dei fint. Alle har naturlegvis flytevest på seg!
I helga skal dei franske gjestene vera med heim til nokre av dei norske elevane. Enkelte reiser heilt til Bryne! Elles skal dei vera med på litt av kvart. Elevane har mellom anna vore med på engelsk- og fransk-undervisinga på skulen.
Opplegget er ein del av eit utvekslingsopplegg mellom Framnes og ein skule i Yssingeaux.

Tekst og foto: Lars Arvid Oma

012franskmenn_i_kano016franskmenn_i_kano019franskmenn_i_kano
001god_paske
GOD PÅSKE!
Administrasjonen på Framnes ynskjer tilsette og elevar ei god påskehøgtid med mange gode opplevingar, mykje glede, fine turar – og rom for ettertanke!
Me snakkast onsdag 8. april. Då startar skulen opp igjen.
001norsk_framfring
I dag hadde ein del av elevane i tredje klasse litterær framføring i norsk. Elevene laga eit slags "program" der Sigbjørn Obstfelder, Jan Erik Vold og Paal Brekke diskuterte og framførde modernistisk lyrikk.
Foto: Lisbeth F. Oma

007evangeliesenteret

Framnes har besøk av seks flotte medarbeidarar frå Evangeliesenteret si avdeling i Østerbo ved Halden.

Representantane for det landskjende alternativet i rusomsorga har delteke i undervisinga med faglege innspel, har hatt kveldsmøte på skulen og har delteke på morgonsamlingar.

I dag var det fagleg samling for tredjeklassingane som har faga sosialkunnskap og psykologi. Elevane fekk høyra fleire sterke historier om rusmisbrukarar som har funne vegen tilbake til eit normalt liv, takk vera møte med konkret menneskeleg omsorg og den kristne bodskapen.

Mange nytta høvet til å stilla spørsmål.

– Eg er overvelda av responsen. Elevane er både interesserte og engasjerte. Det rører oss djupt, seier Kirsten Einvik.

Ho delte historia si om korleis ho vart fanga av amfetamin, og kom med ei klar oppfordring om ta avstand frå rus og samfunnstrendar som vil riva ned menneskeverdet og sjølvbiletet, i kampen for å vera ”perfekt”.

Einvik understreka at alle menneske er like mykje verd. Noko anna er vranglære, usant og falskt. Ho oppfordra elevane til å droppa rusen og heller ta heller i bruk ekte glede, ekte styrke og ekte kjærleik.

– Trua på Jesus Kristus er ein mykje betre rus, sa ho.

Stiftinga Pinsevennens Evangeliesenter (til dagleg: Evangeliesenteret) er ein privat, ideell og frivillig organisasjon som er forankra i Pinsebevegelsen. Stiftingas formål er å oppsøke, hjelpe og rehabilitere menneske som er komne i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidlar.

Tekst og foto: Lars A. Oma

003evangeliesenteret
004evangeliesenteret
006evangeliesenteret
008evangeliesenteret

003russen

(Arkivfoto)

Dei siste åra har Framnes hatt mange søkjarar til skulen. Også i år er det gode søkjartal, med omlag 180 søkjarar til VG1. Nytt av året er at me har hatt ekstra mange søkjarar til andre klasse og tredje klasse. Fleire har allereie takka ja til plass.

Totalt har 382 søkt om plass på skulen, det er ein svak nedgang samanlikna med dei siste to åra, som har hatt rekordsøkning.

– Tilbod om plass er sendt ut, og me vil om nødvendig gjere eit nytt inntak når svarfristen går ut 1. april, seier rektor Harald Voster.

Viss nokon ønskjer å søke, kan det ennå vere mogleg å få plass sidan det alltid pleier vere nokon som trekkjer søknaden.

007aktivitetsveke

Då tredjeklassingane Ingrid Hatten og Eirin Venås utfordra medelevar til å bli med på ei aktivitetsveke, var det mange som tok utfordringa. Resultatet vart fire dagar med fargerike kreative aktivitetar, med aktiv trening og ein god porsjon humor.

To rundar med spinning, ”babysymjing” der elevar fekk spela babyar og foreldre, zumba, yoga, crossfit og aerobic. Alt gjennomført med tilhøyrande sprelske antrekk (sjå bileta!). Ei lang rekkje elevar deltok som instruktørar på kvar sine ”fagfelt”.

– Målet var å finna på noko moro, som alle kunne vera med på uansett klassetrinn. Eg trur folk har hatt det fint, seier Eirin.

– Det har vore god stemning, legg Ingrid til.

Ifølgje initiativtakarane har både instruktørar og deltakarar gått inn i dei ulike rollene med liv og lyst. Tilbakemeldingane har vore gode.

– Når folk svarar ja, går dei inn i oppgåvene og gjer det skikkeleg, seier Eirin.

Trening er gøy, særleg i ei slik ramme, slår Ingrid og Eirin fast.

Mykje tyder på at det kan bli fleire aktivitetar framover. Jentene planlegg mellom anna utekino ein dag vêret er bra.

Tekst: Lars A. Oma

Foto: Elevar

 

FLEIRE FOTO HER!

solveig_heide_nedkvitne

Solveig Heide Nedkvitne (22), russ på Framnes i 2011, held på med det andre studieåret i lektorutdanninga ved NTNU i Trondheim. Målet er å ta master i geografi om tre år. I tillegg studerer ho engelsk.

I dag er Solveig tilbake for å vera engelsklærar for tre klassar i ei veke. Ho tek over medan språklærarane Atle Jansen og Gry Engeseth er på skuletur til Frankrike med elevar.

– Det er ikkje fyrste gongen er underviser, sjølv om dette blir det lengste strekket med undervising så langt. Me har praksis i vidaregåande skular i Trondheim. Likevel, eg både gler meg og gruar meg litt. Det er berre nokre få år sidan eg gjekk ut som elev på Framnes. Det er litt morosamt at eg plutseleg er på ”lærarsida”, saman med folk som var lærarane mine for kort tid sidan, seier Solveig.

– Kvifor geografi?

– Eg innbillar meg at eg har teke eit sjølvstendig val, med tanke på at begge foreldra mine har studert geografi. Eg siktar meg inn mot læraryrket. Samstundes trivst eg veldig godt med å vera ute i naturen, seier ho.

Etter vidaregåande på Framnes vart det to år på Nordfjord folkehøgskule, der friluftsliv står høgt i kurs.

– Tenkjer du på å koma tilbake til Kvam på lengre sikt?

– Det får tida visa. No er det studiane som er i fokus, og eg har lyst til å sjå meg rundt litt. Eg kan godt tenkja meg å bli kjent med den nordlege landsdelen, med tanke på geografi og natur, forklarar Solveig.

Snart er det tid for den fyrste engelsktimen, som lærar for tredjeklassingar.

– Eg trur det går fint, seier ho.

 

Tekst og foto: Lars A. Oma
005to_do

Elevar frå Framnes har nyleg vore ned på det rusførebyggjande prosjektet To or not to do. Les kva elevane skriv om deltakinga:

"To do or not to do, er et rusforebyggende program av Stiftelsen Bergensklinikkene og blir formidlet til niendeklassene i Kvam via ung til ung formidlere.
I en gjeng på 15 tredjeklasse-elever, var 7 formidlere representert av Framnes KVGS og 8 av Øystese Gymnas. Formidlerne var på en kick-off tur til Hardingasete der vi hadde kjekke aktiviteter og lærte om programmet.
Etter vi var ferdig kurset for ble vi sendt i team til ungdomskolene i Kvam og sammen med niendeklassene lærte vi mer om rus. Læringen inneholdt presentasjoner, øvelser og aktiviteter. Opplegget var lærerikt for både formidlerne og elevene på ungdomskolen. Det var veldig gøy å være i klassen og å være formidler!
I tillegg hadde vi seminar på Kvam rådhus, og vi fikk trene oss selv med rollespill og ulike praktiske øvelser."

Arrangør var utekontakten i Kvam.

Tekst: Thea Ekerhovd og Susanne Fernandez Henriksen
Foto: Jeanine Heide

SJÅ FLEIRE FOTO HER:

001bildy_2014

Student Kristoffer Vågstøl (f.v.), lærar Kristoffer Norbye, PR-medarbeidar Sigve Ferstad og student Sigmund Husebø frå Bildøy bibelskule har vore på sjarmoffensiv på Framnes sidan onsdag (4.3.)

– Hovudmålet er å reisa rundt og rekruttera elevar til Bildøy, og samstundes skapa stigande stemning og Jesus-begeistring. Me ynskjer å nå elevar som vil ha meir kunnskap om bibelen – som eit fundament i livet, i kombinasjon med eigne interesser. Eller som Ole Brumm seier det, ”ja takk begge deler”. Me håpar å sjå nokre av dei blide Framnes-ansikta på Bildøy til hausten, seier Norbye.

Karane har delteke på fleire kveldsmøte, morgonsamlingar, KRIK-økter og såkalla ”gulbolleshow”.

Det har også vore tippekonkurranse, der elevane skulle tippa vekta (i gram) til eit ”godtepåskeegg” (to ugåver).  Vinnarane fekk gleda av å sikra seg 2,5 kilo påskegodteri, eller proviant, som det også vert kalla.

Til historia høyrer ei kreativ premieutdeling. Ein av vinnarane, Mathias, var ikkje til stades då den eine premien skulle delast ut. Dermed fekk ein annan Mathias i salen prisen…  ”Innbyttaren” drog naturleg nok på det, men tok mot prisen.

Med andre ord, det har heilt klart vore høg stemningsfaktor desse dagane.

– Me har opplevd imøtekomande elevar. Det har vore ei oppleving å vera her, seier Ferstad.

– Oppmøtet har vore kjempebra. Det er ein rikdom å bli kjend med elevane, seier Norbye.

I dag reiser gjengen tilbake til basen på Sotra.

Tekst og foto: Lars Arvid Oma

002bildy_2014

003bildy_2014

016nm_telemark_2014

Eirin Venaas (biletet) frå Framnes KVGS gjorde ein solid innsats i NM i bakketelemark i Oslo vinterpar i starten av februar. Det vart eit gull og to sølv til Venaas i dei tre disiplinane i juniorklassen. Gull i klassisk og sølv i sprint og paralell. Gratulerer så mykje!

Sjå fleire foto frå NM i bakketelemark i Oslo HER


Info på skiforbundet sine sider finn du HER