Framnes_avsl_2014-12
14. juni vart årets russekull (biletet) feira med stor og fin avslutningsfest. Me er stolte og glade for den tida me har fått vera i lag med desse flotte ungdommane, og skulen ynskjer kvar og ein lukke til med framtida og kursen vidare! Hugs at de alltid er velkomne innom tunet.
avslutninga
Det var høgtid under avslutningsfesten. Her ser me avgangselevane på scena, i sin finaste stas.
avslutninga2
Lærarane, her representert ved Magnus Hisdal (t.v.) og Arne Kaldestad, stod for mange fine innslag til ære for elevane og foreldra deira.

Foto: Lisbeth F. Oma og Audun Galtung
SJÅ ALLE BILETA HER!

til_nettside

«Ekstrem innsamling» på foreldrehelga i oktober resulterte i 64.000 kroner til misjonsprosjektet. For det fyrste kjem det godt med til Evangelisten sine hjelpeprosjektet i India, men superinnsamlinga denne helga i fjor haust vart også starten på mange fine utkledningar til «showtime» på morgonsamlinga i dag. Til høgare sum, til fleire av personalet måtte kle seg ut i tråd med tildelte roller.

Me fekk møta ei gavmild utgåve av bestefar, Ludvig og Solan, Reodor Felgen, bønder, catwoman, beachboys, ein gjetar, «Dag Otto Lauritzen», ein ekte soss, skifreak, medlemmer av Olsenbanden, Spicegirls, 70-talls treningsnarkoman, tannfe, Viking-supporter og ein kar med nyfarga hår. I ettertid dukka også Askepott, prinsen i Askepott-forteljinga, Batman, indianar, Messi og ei flaggermus opp.

Alt for dei hjelpetrengande i India!

For orden skuld. Misjonsprosjektet passerte 1,1 million kroner allereie i slutten av februar. Målet om 1,2 millionar er kanskje allereie passert…  Me kan vera stolte av elevane på Framnes!

SJÅ FLEIRE FOTO HER!

Tekst og foto: Lars A. Oma

 

 
001vikyevjaLAO14

Heradstyret i Kvam vedtok måndag samrøystes den nye reguleringsplanen for Vikøy-evja. Dermed er planprosessen fram mot byggestart for den nye idrettshallen komen eit viktig steg vidare.

Foto: Lars A. Oma

Historisk_Vikyevja_19.05.14_003

Vegen over Vikøyevja til Framnes, som har vore brukt sidan 1980-talet, er historie. På måndag vart den gamle vegen stengd, og den nye vegen, som går langs bukta, vart opna for trafikk. Endringane er ein del av det store prosjektet på evja. Det kjem ny idrettshall, utandørsbanar, gang- og sykkelveg og felles parkanlegg.

Foto: Berit Byrkjeland
Historisk_Vikyevja_19.05.14_001

002beritLAO14

Skulesekretær Berit H. Byrkjeland (62) tok til i jobben på Framnes 1. september 1998. I slutten av mai takkar ho av etter 16 års trufast teneste på skulen.

– Det har vore ein god, spennande og interessant arbeidsplass, men no er eg klar for eit friare liv. Eg gler meg til å ta fram aktivitetar som har ”stått på vent”. No skal eg ”byrja å leva” og dyrka mine eigne interesser, seier førtidspensjonisten Berit.

Ho sluttar eigentleg 1. juli, men på grunn av ferieavvikling har ho siste dagen på jobb 28. mai.

Trampeklapp

Torsdag vart ho teken fram på talarstolen i auditoriet framfor alle elevane (biletet), der skulprest Arne Opsahl-Engen på vegner av tilsette og elevar takka for innsatsen. Elevane kvitterte med å reisa seg og gje Berit ein overveldande applaus. Det er ikkje tvil om at ho har vore ein viktig støttespelar for elevane. Berit har hatt svar på mange konkrete spørsmål om postgang, studielån og andre praktiske utfordringar i skulekvardagen.

– Det er flott å arbeida med ungdom. Det er elevane som har vore den største inspirasjonskjelda mi. Eg har nok vore ”mammo” og ”besto” for mange av dei. Det er ikkje alltid lett å vera ung og langt heimanfrå, seier Berit.

Ho har på nært hald sett kor mykje flott ungdom Framnes har på tunet. Tilbakemeldingane er mange og gode frå dei som har vore i kontakt med elevane, på turar eller i andre samanhengar.

Mislikte låsevakt

– Har det berre vore kjekt?

– Det har sjølvsagt vore nedturar og kjedelege stunder også. Det verste eg visste tidlegare var å ha låsevakt og tilsyn. Eg ler av det no i ettertid, men eg kunne vera skikkeleg sint då det røynte på som verst, vedgår ho.

Berit har lang fartstid frå kontor- og sekretærarbeid. Ho har mellom anna jobba i Jondal kommune, på legekontoret og på kontoret for pleie- og omsorg, og hjå Fonna kontorservice.

– Korleis hamna du må Framnes?

– Eg søkte ikkje, men vart oppmoda til å ta jobben då stillinga vart ledig, fortel ho.

Ho vart med då mannen hennar, Helge, var på intervju til ei lærarstilling på skulen. På same tida vart barnehagen på Framnes utvida og dåverande skulesekretær Kari Valland gjekk over i barnehagearbeidet.

– Rektor Per Tjøstheim ringde og spurde om eg kunne tenkja meg å arbeida som skulesekretær på Framnes. Slik hamna eg her, fortel ho.

Forma arbeidsplassen

Det stod ingen datamaskin på pulten då Berit starta. Arbeidet var manuelt,  og skrivinga vart gjort for hand.

Ei veke seinare stod datamaskina på bordet.

– Eg har i stor grad fått utvikla min eigen arbeidsplass. Det har vore veldig motiverande og interessant. Det har vore store endringar undervegs, med mange og varierte oppgåver. Eg har mellom anna delteke i arbeidet med elevopptaket, fortel ho.

Berit tok til i jobben to år etter at Framnes vart ein vidaregåande skule.

– Eg har alltid vore interessert i jobben. Eg trivst når ting fungerer!

Poteter og høner

– Kva skal du gjera no?

– Eg kjøpte ny symaskin for to år sidan. Den har eg ikkje fått tid til å setja meg inn i, så langt. Eg håpar det vert stunder til det no. Elles lever me på eit småbruk med fleire mogelegheiter. Eg har fått potetene i jorda og kanskje vert det nokre høner på tunet også etter kvart. Og for ikkje å gløyma at me har fem barneborn. Det vert nok litt farting. Med andre ord, eg trur ikkje det blir fritidsproblem, understrekar ho.

 

Tekst og foto: Lars Arvid Oma

003beritLAO14
nilsen
Spelarutviklar i Brann og hovudtrenar for Brann 2, Helge Nilsen, vert idrettslærar på Framnes til hausten. Han startar i jobben 1. august og går inn som lærar i toppidrett fotball, aktivitetslære og i spesialundervising i 90 prosent stilling.
Nilsen er tilsett i eit vikariat skuleåret 2014-2015. Nilsen har fått permisjon frå jobben i Sportsklubben Brann.
Nilsen har sidan 2007 hatt ei sentral rolle i spelarutviklinga i Brann i aldersgruppa 15–19 år. Han vert av mange rekna for å vera mellom dei fremste spelarutviklarane i landet i denne aldersgruppa.
– Å få ein slik kapasitet til Framnes, i tillegg til dei gode lærarressursane me allereie har på toppidrett fotball, er eit kjempepluss, seier inspektør Odd Inge Austevoll.
Han er svært nøgd med å Nilsen til Framnes.
Nilsen har mellom anna utdanning frå Noregs idrettshøgskule i kroppsøvingsstudiet og i trenerstudiet i fotball.
Før jobben i Brann har han mellom anna vore idrettslærar på Høgtun folkehøgskole og på Slotthaug videregående skole. I tillegg har han vore engasjert i KRIK, både som distriktsarbeidar og som KRIK-lærar på Bibelskolen Bildøy. Han har også erfaring som fotballtrenar for fleire lag, ikkje minst som hovudtrenar for Brann 2.
I 2011 vart han kåra til årets trenar i Hordaland fotballkrets, for innsatsen med juniorspelarane i Brann.

Tekst: Lars A. Oma
Foto: Sportsklubben Brann
005_8maimarkeringLAO14
Fridomsdagen 8. mai vart markert på Framnes med helsing, diktlesing og avspeling av Kongesongen og Gud signe vårt dyre fedreland i auditoriet. Etterpå vart det lagt ned blomar ved minneplata for framneselevane som fall under krigen.

Lærar Tore Vaag les diktet "17.mai 1940" av Nordahl Grieg:

"I dag står flaggstangen naken
blant Eidsvolls grønnende trær.
Men nettopp i denne timen
vet vi hva frihet er."
(1.vers)

Diktet vart første gong lest på radio 17. mai 1940, frå Nord-Noreg, som då framleis var fritt.

Foto: Lars A. Oma

Sjå fleire foto HER!
028revy_2014

Elevane på Framnes kan meir enn å pugga lekser. Sist helg framførte russen #ThatStory. Kreativ revy til tusen! Lenge sidan me har ledd så mykje!
Foto: Lars A. Oma

Sjå foto frå framsyninga HER!
015tyrkia_2014
No har me fått på plass fleire foto frå Tyrkia-turen!

Sjå foto HER!

013kvamskogen_1C_2014

1C reiste helga 28.-30.mars på vintertur til Kvamskogen. Kombinasjonen fint vêr og ein fin gjeng, gjorde sitt til at dette blei ein fantastisk tur. Laurdagen gjekk om lag halve klassen til topps på Kvitingen, medan resten grov snøholer som dei fekk sove i. Elles blei dagane fylt med oppsetting av leir, matlaging, bål, skredlære og mykje sol!"

Tekst og foto: Sveinung Nessa

Sjå fleire foto HER!