001misjonslopet2017


Her kjem bileta frå misjonsløpet i helga, der elevane, representantar for personalet – og andre Framnes-vener, ”sprang inn” 824.845 kroner.  Det er rett og slett imponerande!

Pengane, som er del av det russen kjem til å samla inn denne skulevinteren, går til å støtta prosjektet Mental helse i Nepal, eit arbeid som Himalpartner driv i det vakre med fattige landet ved Himalaya. Det skal mellom anna byggjast eit nytt senter i hovudstaden Kathmandu, der ein kan gje god behandling til psykisk sjuke, og trening i praktiske ferdigheiter for desse pasientane. Ein skal også gje helsearbeidarane i allmennhelsetenesta opplæring i behandling av psykisk sjuke. Behandlingstilbodet for denne pasientgruppa er i dag i praksis lik null i Nepal. I eit land med nær 30 millionar menneske er det eksempelvis berre éin barnepsykiater, og landet har berre eitt psykiatrisk sjukehus – med berre 40 senger.

(Kjelde: Lege og psykiater Hans Kristian Maridal, som arbeider for Himalpartner)


Sjå fleire foto HER!

Foto: Håkon Bakke Jensen

Tekst: Lars A. Oma

015misjonslopet2017

017misjonslopet2017


008miljoarbeidarar


Dei flotte miljøarbeidarane våre, Lars Rognald Midtgård Matre og Anna Lena Nævdal, har allereie vore i sving eit par månader på Framnes. Det er på høg tid å ta ein prat med dei:

– Korleis er det å vera miljøarbeidar på Framnes?
– Det å vera miljøarbeider er veldig stas. Det er godt å vera i gang. Å starte i ny jobb er alltid spanande, men det er veldig kjekt å få kunne koma tilbake til Framnes og få høve til å jobbe her. Når me kom her ved skulestart møtte me både kjende og ukjende. Felles for dei var at me blei møtt med både smil og varme. Me ser det er mykje som skal gjerast på ei veke, men med god hjelp frå tilsette og ikkje minst det store engasjementet frå elevene er det ei fryd å vera i gang!

– Kva tankar har de om arbeidet denne skulevinteren?
– Det er viktig for oss å koma tidleg i gang med planane våre. I starten er det viktig å vera ”på”, for å få ein best mogeleg start på året. Nokon kjem åleine til ein heilt ny stad, medan andre kjem tilbake etter sommarferien og sklir fort inn i gamle rutinar og møter kjende fjes. Målet vårt er at alle skal kunne føle seg heime på Framnes, og at alle har sin plass.

– Kva har de gjort så langt, og kva er planane framover?
– Så langt har me vore på jobb i om lag to månader. I vekedagane prøver me fast å arrangere eit møte, der ein kan kople litt av ein elles hektisk kvardag - med andakt, lovsong og gjerne litt is på hemsen etterpå. På torsdagar pleier det å vera KRIK – ofte i den nye hallen. Her pleier me, med hjelp frå elevane, å finne på mange kjekke aktiviteter, og ein pause i midten der det blir ein kort andakt.


Elles i helgene har me så langt arrangert til dømes såpefotball ute på plenen, Frisbee – ultimate, utekino, ”Capture the flag” paintball, ”just dance” og diverse anna. Fredagen består som regel av film og vaflar på hemsen.

– Miljøarbeidarane er viktige: Kva trur de sjølve om funksjonen de har? Er det lett å koma i kontakt med elevane?
– Me har begge gått på Framnes, og merka at det var godt å ha nokon, på noko lunde same alder, som var i miljøet. Folk som drog i gong arrangement og aktiviteter, og som var tilgjengeleg om ein ville ha nokon å prate med, eller berre henge saman med. Målet vårt må jo vera å skapa eit best mogeleg miljø, der alle kan føle seg trygge og inkludert. Her på Framnes er det ein herleg bukett av ungdom, og så langt føler me at me har ein god kjemi med elevene.

– Kva er det beste med å vera miljøarbeidar?
– Det beste er nok moglegheitene me har til å bli kjende med så mange flotte menneske – både elevar på skulen, og dei tilsette. Det å kunne vera med  å bidra til å skape eit fellesskap og eit godt miljø, er veldig givande.

– Kva kan me i personalet gjera for å vera til hjelp for dykk?
– Berre det å føle seg velkommen og bli tatt inn i varmen som ein del av dei tilsette har vore til god hjelp. Me føler det er eit godt samarbeid, der me gjensidig kan gjera vårt beste for å spela kvarandre gode.

– Kan de fortelja litt om kva de har gjort etter Framnes, og kva planar de har vidare framover?  

– Begge har hatt eit år i militæret etter at me var ferdige på Framnes. Vegen vidare er ikkje spikra heilt endå, men me håpar dette året vil gje oss nokre tankar om vegen vidare.

Tekst og foto: Lars A. Oma


 

002samlivskurs

Sist mandag hadde Framnes besøk av Dag William Stang frå Vil Vekst. Han hadde seminar om sex og samliv. Elevane fekk klassevis lytta til bodskapen frå Stang, og dei lét seg engasjera.

Me slo av ein prat i etterkant:
– Kva var målet med dette seminaret?
– Målet er enkelt sagt å gi tenåringene større forståelse for hva som skjer når vi har sex med hverandre. Og forberede dem på hva som skjer når de er forelsket og eventuelt innleder et varig forhold.

– Korleis var møtet med elevane på Framnes?
– Elevene på Framnes var veldig koselige og flinke til å stille gode spørsmål underveis.

– Var responsen den same som på andre skular?
– Samtidig som alle klasser er ulike er det likevel mye av det samme som går igjen. Vi har alle sammen et ønske om å bli sett og forstått.

– Fekk du uventa spørsmål?
– Egentlig ikke. Men det var uvanlig mange gode spørsmål. Det var kult!

– Er elevane interessert i det som ligg litt inn i framtida? Gjev dei uttrykk for at det er relevant? (etablering, ekteskap osv)
– Mer enn 90 prosent av norske tenåringer drømmer om en kjæreste for resten av livet, så ja, jeg opplever at det er god respons på de tingene!

– Kva er det ungdom lurer mest på når det gjeld sex og samliv?
– Det vet jeg egentlig ikke. Jeg kan gjette på: Er det noen som syns jeg er fin og som vil ha meg?

– Kva syns du om at skulen brukar tid på dette?
– Jeg vil gi masse ”kredd” til ledelsen på skolen som setter av god tid til dette. Det gir veldig god mening og jeg er overbevist om at det hjelper elevene deres at dette temaet er oppe i alle klassetrinnene. Jeg gleder meg i hvertfall til å møte alle sammen igjen etter jul!

– Kva inntrykk fekk du av Framnes?
– Det er verdens fineste plass, med mange gode folk. Det må bli bra!!

Tekst: Lars A. Oma
Foto: Lisbeth F. Oma

001samlivskurs

003samlivskurs


openhelgFramnes2017_Page_1
Det nærmar seg ny utgåve av Open helg på Framnes. Dette er helga som er spesiallaga for 10.klassingar og VGS-elevar som vil oppleva Framnes KVGS på nært hald. Fag-aktivitetar, minikonsert og ikkje minst den årlege Talentiaden er verdt å få med seg. Du er hjarteleg velkommen til Open helg 1. - 3. desember!

Du finn brosjyren HER!
004folkehelseseminar
I dag hadde folkehelsekoordinator Reidun Braut Kjosås frå Kvam herad seminar for førsteklassingane på Framnes. Ho underviste elevane i kor viktig det er med nok søvn, godt kosthald og nok aktivitet: Kort fortalt det som skal til for å gje oss god helse, og ikkje minst overskot til god læring og konsentrasjon – ikkje uvesentlege faktorar når ein går på skule eller når ein skal yta maksimalt i arbeidet.
– Søv de nok? spurde Kjosås i starten av føredraget.
– Nei, kom det frå fleire i salen.
Kjosås fekk god kontakt med elevane og serverte gode tips for korleis ein kan leggja grunnlaget for ei god helse som kan vara livet ut. Det er garantert ikkje nok med søt brus og fastfood i lengden.
Kor mykje søvn treng me, kva bør me eta for å skaffa kroppen livsviktige næringstoff, kor mykje aktivitet bør me ha i løpet av eit døgn, korleis påverkar blodsukkernivået kroppen vår, og korleis har me det, totalt sett?  Dette var noko av det Kjosås fokuserte på. Det fysiske og det mentale heng nøye saman. Det er ikkje alltid ein tenkjer over at unormale svingningar i humøret og sinnstilstanden kan ha med søvn, kosthald og aktivitet å gjera.
Mot slutten av føredraget inviterte ho elevane på ei økt med aktivitetar, og responsen var god. Med eitt var heile salen i rørsle. Det er eit godt teikn.

Tekst og foto: Lars A. Oma
005folkehelseseminar
006folkehelseseminar
007folkehelseseminar

 

001miljo_17

Miljøaarbeidarane på Framnes, Lars R. Midtgård Matre og Anna Lena Nævdal, er godt i gang med aktivitetane denne hausten. Her er nokre glimt frå aktivitetane:
Bilete 1: Elevane er godt i gong med såpefotballturnering. (26. august)
Bilete 2: God stemning ute på plenen. Anna Lena spyler presseninga med vatn og zalo for å gjera bana glattast mogeleg.
Bilete 3: Bli-kjend-grillkveld med 1. og 3. klasse, med god mat, leik og moro. (31.august)
Bilete 4: Gjengen er klar for paintball i Vikøy. (16.september)
Bilete 5: Når det er pause i paintball er det godt å slappe av i sola med nydeleg utsikt utover Hardangerfjorden! :-)

Tekst og foto: Lars R. Midtgård Matre

002miljo_17

003miljo_17

004miljo_17

005miljo_17

 

eskeland_2017

Framnes-familie: Inger og Sveinung Eskeland sammen med de to yngste, Kristoffer og Jonatan. 

 

Det er mange familier som har sendt tenåringene sine til Framnes. Inger og Sveinung Eskeland fra Rosendal har denne høsten to av sine på Framnes KVGS. Alle de fire barna deres; Kristin, Sondre, Kristoffer og Jonatan, søkte seg inn på Framnes, i tur og orden. Kristin arbeider nå som sykepleier på Minde i Bergen, Sondre studerer Idrett på NLA, Kristoffer er russ på Framnes og yngstemann Jonatan begynte i første klasse i høst.

 – Hva er grunnen til at de fire barna har valt Framnes KVGS?

– Vi som foreldre har vært opptatt av at den enkelte av barna våre har fått velge selv hvilken videregående skole de ville gå på. Alle fire er kristne og har hatt et ønske om å få flere kristne venner, og Framnes har hatt et rykte på seg for å ha et godt miljø. Det har vært viktig for valget. Det å flytte hjemmefra har vært både spennende og trygt, og skolen har hatt idrettstilbud som har påvirket valget.

– Hva har skolen betydd for de unge, og familien?

– Det har vært en viktig del av livet for de unge. Det har vært tre år som ikke bare handler om skole, men også starten på det å flytte hjemmefra, bo tett på andre, sosialisering og selvdisiplin – som at ingen følger dem opp i forhold til lekser og at de selv må planlegge tiden sin for å rekke det de skal. De har fått studiekompetanse, og skolen har gitt næring til interesser elevene hadde med seg i bagasjen.

– Hva har vært det beste med Framnes?

 – Venner, idrett, åndelig bevisstgjøring og miljø.

– Hva kan skolen bli bedre på?

– Skolen kan bli bedre på å bruke mer tid på elever som sliter med lekser, for mye ”gaming” og det sosiale livet både i og etter skoletid.

– Hva betyr det å ha et slikt alternativt skoletilbud i videregående utdanning?

– Det er veldig bra at det finnes et slikt tilbud, slik at de som er klar for å flytte hjemmefra får muligheten til det. Det oppleves trygt for foreldre og de unge at de kan bo på internat og bli tatt godt vare på. Det skjer en modning disse årene; der de unge lærer å bli selvstendige, ta ansvar, bli trygge, og blir mer kjent med seg selv.

– Hva er det viktigste barna har fått ut av åra på Framnes?

– Først må vi understreke at de fire barna våre har ulike personligheter og sannsynligvis har fått ulikt utbytte av årene de har vært på Framnes. To av dem er enda ikke ferdige på skolen. Noe av det viktigste de unge har fått ut av årene er nye vennskap, faglig kompetanse, og personlig utvikling med tanke på selvstendighet og trygghet.

Tekst og foto: Lars A. Oma

001Folgefonna_2017

Nokre turar er meir krevjande enn andre. Her kjem ein liten rapport frå turen over Folgefonna:

"Friluftsliv-elevene gikk en strabasiøs tur fra Sundal – Odda. På turen gikk vi også over Folgefonna. Utrolig vakker natur og veldig spreke elever som med svært tunge sekker kom seg over fjellet. Vi startet turen ved Sundal (50 m.o.h.) gikk via Holmaskjer (1555 m.o.h) og ned til Odda.

Tekst og foto: Håkon Bakke Jensen"

002Folgefonna_2017

003Folgefonna_2017

004Folgefonna_2017

007Folgefonna_2017

008Folgefonna_2017

011Folgefonna_2017

016Folgefonna_2017

017Folgefonna_2017

018Folgefonna_2017

001biologiekskursjon_2017

Elevane på Framnes får ta del i interessante fag-turar. Her kjem ein rapport frå turen til biologielevane:

«19 biologielever og 2 lærere dro av gårde innover fjorden tidlig tirsdags morgen. På Hardangervidda natursenter traff vi Kjersti Hellesøy fra Statens naturoppsyn som holdt et foredrag for oss om fjelløkologi. Etterpå tok Kjersti oss med opp på Hardangervidda nær Dyranut, hvor vi gikk innover mot Søre Gjærenut. Vi fant mange kjente og for mange av oss ukjente arter, og Jostein og Kjersti brillierte med sin artskunnskap. Vi utforsket rabb, leside og snøleie, og ble etter hvert nokså drevne i ruteanalyse. Vi var heldige med været, og fikk nyte utsikten fra Søre Gjærenut (før regnet kom). På ettermiddagen tok vi en rask kikk på Vøringsfossen, før vi dro ned til Bergslien Turistheim for middag og artsbestemmelse. Dagen etter dro vi tilbake til natursenteret hvor vi fikk se panoramafilm om fjordlandskapet, utforske utstillingen om livet i fjellet og gå en liten natursti. Takk for en fin ekskursjon!»

Tekst og foto: Solfrid Storaker Lindøy

002biologiekskursjon_2017

003biologiekskursjon_2017

004biologiekskursjon_2017

005biologiekskursjon_2017

006biologiekskursjon_2017

007biologiekskursjon_2017

008biologiekskursjon_2017

ventilasjonshus1

Arbeidet med det nye ventilasjonshuset for klasseromdelen i etasjen over kjøkenet og matsalen, er godt i gang.  Arne Frode Lilleås AS har saman med vedlikehaldsavdelinga på skulen gjort forarbeidet før sprenging. Karane har mellom fjerna ein stor septiktank, reinska området og sikra eksisterande kablar og avløp. Det er også ordna drenering til sjø.

– Etter planen startar sprengings- og betongarbeidet i løpet av hausten, så snart det formelle er på plass. Går det slik me har tenkt, skal betongbygget vera klart på nyåret, seier vedlikehaldsleiar Kjell Magne Solsvik.

Han reknar med at ventilasjonssystemet vert sett i gang hausten 2018, når Kantek AS, er ferdig med installasjonen.

På litt lengre sikt er det planen å byggja ein etasje over det nye 70 kvadratmeter store ventilasjonshuset. Her vert det ekstra lokale for kjøkenavdelinga, mellom anna lager og garderobar.

Når ein fyrst er i gang med arbeidet er det ifølgje Solsvik naturleg å tenkja framtidsretta i forhold til varmegjenvinning og energiøkonomisering. Ein reknar med at prosjektet totalt, inkludert etasjen over ventilasjonshuset, vil kosta rundt 5 millionar kroner.

Tekst og foto: Lars A. Oma

ventilasjonshus2
ventilasjonshus3
ventilasjonshus4