julestemning_313Personalet på Framnes vil med dette ynskja elevar og alle Framnes-vener Godt Nyttår. Takk for året som har gått, takk for innsatsen og lukke til med året som kjem!
harnes_fotball_NYTidlegare Framnes-elev, Karoline Harnes frå Hærøy, er teken ut til å spela på landslaget (all-American soccer team) til National christian college athletic assosiation i USA. Harnes var russ på Framnes for to år sidan og studerer no på Palm Beach Atlantic University. Ho spelar til vanleg fotball for Sailfish women´s soccer, som er ein del av Palm Beach Atlantic University Athletics.

Les meir HER
juleavslutning_12__102Tida går så fort. Akkurat no er elevane våre på veg heim for å feira jul og nyttår. I går var det juleavslutning med festmiddag, der personalet stod for serveringa, og førjulssamling i auditoriet – med underhalding, song og "mat for sjela". Seinare på kvelden var det kveldsgudsteneste i ei fullsett Vikøy kyrkje.
I dag var det lang og god frukost med tradisjonell gang rundt juletreet rett etterpå. Så var det endeleg juleferie!
Me ynskjer våre kjære elevar God jul og Godt nyttår!

Sjå fleire foto i Fotogalleriet

ljosglytt_skal_framHjelpsame elevar deltek i siste innspurt med pakking av bladet Ljosglytt. No går elevlagsbladet i posten, og er forhåpentlegvis framme til jul.

Foto og video: Berit H. Byrkjeland

 

Sjå video HER!


nettsidaSom dei fleste allereie har oppdaga er skulen si nettside fått eit løft med ny layout og betre struktur. Me håpar alle finn fram!
For å letta leitinga prøver me no å losa dei ulike brukargruppene inn i sida. Nye søkjarar kan gå rett inn i "Søkjar", dagens elevar kan nytta seg av "Elev" og forelde har ein eigen kanal i "Foreldre". I hovudmenyen er det også eit nytt punkt, "Karriere". Dette er eit satsingsområde for skulen. Gå inn og sjå kva Framnes legg i omgrepet.
Det er truleg ting på sida som må korrigerast, men me arbeider med saka! Dersom de oppdagar noko, så er me takksame for konstruktive tilbakemeldingar!
Facebook-anbefalinga er ute av drift, men skal reparerast så snart råd er.
Webmaster
terrengsykkel_04Framnes har hatt tilbodet Toppidrett sykling i om lag eitt år no. Forutan standard sykkeltrening på asfalt er elevane også med på landevegssykling, som også omfattar terrengsykling. Dette vert rekna for å vera eit godt supplement, særleg i den kalde årstida. Det er mellom anna ein god måte å halda varmen på. Bratte bakkar og lågare fart får blodet til å pumpa. Me vart med gjengen på trening, på fine stiar i Tørvikbygd.

Sjå fleire foto i Fotogalleriet HER


Sjå video HER
open_helg_2012__074120 tiandeklassingar tok mot tilbodet om open helg på Framnes. Gjennom aktivitetar og presentasjonar fekk dei potesielle søkjarane eit lite innblikk i kva det vil seia å gå på Framnes. Gjestene fekk også oppleva helgas høgdepunkt, Talentiaden.
Om lag 90 av gjestene overnatta på skulen.

Gå inn i Fotogalleriet HER

Les mer …

Talentiaden_2012_029Laurdag kveld var det "stinn brakke" på Framnes. Talentiaden 2012 presenterte 14 innslag, frå messingblåsarar og solosongarar til heftig rock og dans. Etter stemninga i salen å dømma likte elevane og dei tilreisande 10.klassingane det dei fekk høyra og sjå.
The Siggs, med låta Up above mye head stakk av med både publikumsprisen og dommarane sin pris. Songen er skriven av Sigurd Nyborg.
Prisen for det mest kreative innslaget gjekk til Stavanger symfoniorkester (biletet) med eit hektisk dansenummer.
Overskotet frå Talentiaden går til Misjonsprosjektet, som i år støttar MAF (Mission Aviation Fellowship) sitt arbeid i Tanzania.

Gå inn i fotogalleriet HER, så får du eit inntrykk!
maf2012_06Årets misjonsprosjekt på Framnes samlar inn pengar til MAF (Mission aviation fellowship). For nokre veker sidan reiste Herdis Austevoll (lærar), Ingvild Bjelland (elev) og Henrik Sørås (elev og leiar for misjonsprosjektet) til Tanzania saman med representantar for MAF for å sjå nærare på arbeidet. Inntrykka er både gode og sterke.
Under kan du lesa kva Sørås skriv frå turen.

Sjå bileta i fotogalleriet HER

Les mer …

team_bildoy1Framnes har hatt fire studentar frå Bildøy bibelskule på besøk i to veker. T2-teamet, Gunnar Eldevik, Martin Albertsen, Hanne Maria Heggseth og Hanna Knudsen, har vore med på faste arrangement som møter og KRIK. Dei har sjølve teke ansvaret for temakveldar der ein har sett søkelyset på saker som til dømes menneskeverd, abort og forholdet til alkohol.
– Det er veldig positivt for oss på Framnes å ha dette samarbeidet med Bildøy, der me kan henta hjelp utanfrå i arbeidet med  å formidla kristen tru og engasjement til elevane våre. Gjennom disse vekene har T2-studentane vore med på mange gode samtaler. Kvar enkelt av har formidla vitnesbyrdet sitt inn i elevflokken, seier fungerande skuleprest Lisbeth F. Oma.