Heimesida til Framnes KVGS har fått nytt fotogalleri. Du finn det i hovudmenyen. Her vil nye fotoseriar verta lagt inn etter kvart som dei er ferdige. Albuma viser turar, hendingar og anna kjekt elevar og lærarar har vore med på. På litt lengre sikt skal det også lagast eit videogalleri. Gled dykk!

foreldredag_4NY– Me er imponerte over kor mykje pengar elevane har klart å samla inn til misjonsprosjektet. Det er heilt unikt, seier styreleiar i Mercy Ships Norge, Erling Natvig. Han og ektefellen Solfrid Quist Natvig, som også er styremedlem i organisasjonen, deltok på foreldrehelga. Me nytta høvet til å slå av ein prat med representantane. (les meir av artikkelen under)

Tekst og foto: Lars A. Oma

Les mer …

foreldredag_7– Kva er verdas viktigaste bilete? Eit måleri på eit eller anna kjent kunstgalleri? Nei, det er sjølvbiletet ditt!

Orda kjem frå Andreas Gravdal (30), ungdomsvitar, forfattar og føredragshaldar. Han hadde seminar om identitet for elevane på Framnes under foreldredagen. Med utgangspunkt i boka En utrolig bra bok for unge folk sette han søkelyset på faktorane som påverkar sjølvbilete, eigenverdi og det å vera sjef i eige liv. Han kom også med tips om korleis ein kan ta styringa over dårlege vanar, og det å unngå å berre å flyta med straumen utan mål. Seminaret er ein del av skulen si satsing på karrierevegleiing. (les meir av reportasjen under)

Tekst og foto: Lars A. Oma

Les mer …

foreldredag_3På fellesamlinga under foreldredagen i helga kunne leiinga i misjonsprosjektet gleda forsamlinga med strålande nytt. Misjonsprosjektet har passert 915.000 kroner i innsamlinga til Mercy ships! Draumen om å nå éin million kroner er svært nær. Foreldra og dei tilsette på Framnes er mektig imponerte over engasjementet til elevane, noko applausen på fellessamlinga understreka.

Les mer …

DSCF4859Tysdag 7. februar hadde Framnes KVGS besøk av 22 hospitantar. Målet for tiandeklassingar frå Strandebarm skule, Kvam ungdomsskule, Jondal skule og Kvam kristne skule var å verta betre kjende med fagtilboda og miljøet Framnes kan tilby. Hospitantordninga er ein del av faget Utdanningsval, som elevar i ungdomsskulen har på timeplanen. (les meir under!)

 

Les mer …

DSCF4827

Onsdag 1. februar la elevar på vg2 studieførebuande skuledagen til Bergen. Her delte me oss i grupper og hadde fagleg opplegg på ulike stader i byen i løpet av skuledagen. Realistane starta dagen med eit bedriftsbesøk hjå Karsten Moholt. Der fekk dei innblikk i arbeidsfelta til bedrifta, og på elektroverkstaden fekk elevane sjå korleis bedrifta driv ettersyn og vedlikehald av elektromotorar. Karsten Moholt er ei bedrift i vekst som har høg standard på arbeidet dei driv. (les meir under)

Tekst: Ingvill Sørheim  Foto: Lisbeth F. Oma og Ingvill Sørheim

 

Les mer …

003Siste helga i januar var elevane i 3C på tur til Kvitfjell. Der venta både oppgåver og opplevingar. Elevane gjorde ein flott innsats som portdommarar i to worldcuprenn i telemark og fekk mellom anna vera med på kveldskøyring i bakken med glimrande vinterforhold, og fine opplevingar på fritida. (Les meir under!)

Tekst: Lars A. Oma

Foto: Arne Opsahl-Engen

Les mer …

Øystein Wigestrand, som er elev på Framnes KVGS, var raskast i det sjette løpet i Strandebarm vinterkarusell 24. januar. Han tok fyrsteplassen framfor John Olav Måge, Bjørnar Sandnes Lillefosse og Lars Tveitnes. Ifølgje arrangøren har Sandnes Lillefosse vunne dei fleste karusell-løpa denne sesongen. Blant jentene var Eline Sandnes Lillefosse raskast, framfor Kjersti K. Vågen – som også er frå Vikøy.

basar7Tradisjonen tru var det stor aktivitet på Framnesbasaren førre laurdag. Innsatsen frå arrangørar og deltakarar resulterte i om lag 71.000 kroner, som gode formål på skulen vil nyta godt av etter kvart. Det var over hundre menneske tilstades på basaren – som tydelegvis lever i beste velgåande. Karsten Oma, kvemming busett på Søreide, vann hovudgevinsten – ei flott bålpanne. Dei neste vinstane, eit tresnitt av Per Flatøy og fotoapparat gjekk til Maria Nyheim og Nora Augestad. Elles var det ei mengd vinstar som fekk nye eigarar.
Som vanleg mangla det ikkje god mat og drikke, song og fine innslag. Noko du kan sjå av bileta under (les mer).

Les mer …

NM_volleyball3Herrelaget til Framnes  måtte bita i graset då dei møtte eit av favorittlaga, Sunnfjord folkehøgskule, i den innleiande runden i NM i volleyball for vidaregåande skular i dag.
Gjestane vann 0-2, med settresultata 7-25 og 13-25. Sjølv om sunnfjordingane vart fleire hakk for "store", var det glimtvis bra spel på Framnes-laget i det andre settet. Likevel var ikkje det nok til å vippa dei godt trena spelarane frå Førde av pinnen. Fleire av spelarane til Framnes var forhindra i å spela, sidan dei deltek i eit worldcuprenn i telemark på Austlandet denne helga. (fleire foto under)

Les mer …