Open_helg_2117 tiandeklassingar frå Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Buskerud deltok på Open helg første helga i desember. Målet var å gjera dei unge gjestene betre kjende med skulen. Oppslutnaden er ei dobling frå i fjor. Interessa for Framnes er med andre ord stor! Gjennom ulike aktivitetar fekk tiandeklassingane innblikk i fagtilboda, internatlivet og det sosiale livet på skulen. Laurdag føremiddag arrangerte lærarar og elevar 13 fagstasjonar som viste ein del av dei faga skulen tilbyr. (les meir under!)

Tekst: Lisbeth F. Oma

Foto: Lars Arvid Oma

 

Les mer …

Sykkel_klarSykkel_klarFramnes kristne vidaregåande skule vil skuleåret 2012/13 tilby toppidrett sykling for elevar som går på studiespesialiserande fag og idrettsfag. Framnes KVGS har knytta til seg trenar med høg utdanning og lang erfaring innan sykling, og ein legg opp til eit tett samarbeid mellom skulen sine lærarar og trenarar i «moderklubben», der det er ynskjeleg. Skulen har og eit samarbeid med Hardanger Sykkelklubb. Dei har ca 100 medlemmer og har eigne treningar for ungdom på kveldstid og i helgene. Treningsmengden må tilpassast den enkelte utøvar ut fra føresetnad. (Les meir under)

Les mer …

fagervik-1Torsdag 10.november fekk Framnes besøk av artisten Hans Inge Fagervik. Han tok tak utfordringane ungdom møter i dagens samfunn når det gjeld rus og sex.

Foto: Håkon Bjelland

Les mer …

I morgon tidleg (måndag 14.11) reiser skuleprest Arne Opsahl-Engen og leiarane for misjonsprosjektet, Håvard Drange og Kristin Eskeland, til Sierra Leone på prosjekttur. For at me her heime kan følgja med på turen, og prosjektet elevane på Framnes er med på å støtta, er det oppretta ein blogg. Du finn han her .

framneshalvoyaHelga 2.– 4. desember har du som er 10.klassing høve til å koma til Framnes for å verta kjend med skulen. I løpet av helga vil du få innblikk i kva studieretningar og fag me kan tilby. Elevane har ulike faglige stasjonar klare på laurdag, der du ved hjelp av “fadrar” vil verta losa gjennom mange aktivitetar.

Påmeldingsfrist: 25. november.

Vedlegg:
Last ned denne filen (brosjyre til open helg 2.pdf)brosjyre til open helg 2.pdf[ ]2037 Kb

Les mer …

Misjonslpet_3Elevar, foreldre og tilsette på Framnes er storleg imponerte over innsatsen på dagens misjonsløp. Berre på løpet i dag kom det inn over 660.000 til misjonsprosjektet som støttar hjelpeorganisasjonen Mercy ships! I tillegg har det kome inn fleire titals tusen kroner på foreldrehelga, i form av blant anna kollekt, kiosk, kafé, kaffisal, fast givarteneste og basar. – Me hadde eit mål om å samla inn 600.000 i løpet av året, og ein draum på 1.000.000. På førehand hadde me ca. 50.000 på kontoen. Me er med andre ord på god veg, seier ein strålande nøgd leiar for misjonsprosjektet, Håvard Drange.

 

Sjå fleire foto under (les meir).

Foto: Lars A. Oma


Les mer …

misjonslop

Laurdag 5. november, litt før ti om morgonen, skal elevane på Framnes springa “Mercyløpet”. Dei har ein og ein halv time på seg til å springa så mange rundar dei klarar til inntekt for årets misjonsprosjekt. På førehand har dei skaffa seg sponsorar, som støttar dei som spring. Me vonar det vert eit kjempeløp, og at du tek deg tid til å koma for å heia fram og gira opp elevane! Løpet er lagt til same dag som foreldrehelga, og vil vara fram til kvart over elleve.

redigerteI helga var friluftsliv 1, en frisk og positiv gjeng, på tur til Jæren. Dette er elever fra andre klasse som har valgt friluftsliv som programfag. Etter en vellykket fjelltur i september var forventningene til helgas tur meget høye. Og disse ble innfridd i aller høyeste grad!

(Les mer og se flere bilder på linken "Les mer")

Tekst: Hanna og Ingvild K.  Foto: Kristina Ingvaldsen

 

Les mer …

5. november er det duka for ny foreldredag på Framnes. Programmet finn du her.
 790223. september reiste 48 elevar og tre lærarar til Tunisia. Det vart ei veke med opplevingar, møte med ein eksotisk kultur og ei innføring i ei mangfaldig historie.

Tekst: Lisbeth F. Oma 

Foto: Sunniva Lie Nese, Herdis Austevoll og Lisbeth F. Oma 

Les mer …