sandarbeid_001
Sandvolleyballbanen på Framnes får ny sand. Om lag 20 kubikkmeter skal på plass. Då er det godt å få hjelp av arbeidsvillige elevar frå 2C (breiddeidrett).
Det er berre å gle seg til varme vår- og sommardagar med mykje volleyballspeling!

sandarbeid_002
sandarbeid_004
revy2014
Eit av dei beste vårteikna på Framnes er russerevyen. Årets kreative høgdepunkt nærmar seg!

Her er russen sine eigne ord om framsyninga:

Framnesrevyen 2014, “#That Story”


 “Skrivende stund var 25.mars.

Våren er definitivt i anmarsj.

På Framnes, noe stort skal skje.

Vi skal showe, du skal (forhåpentligvis) le.

På Framnes kvgs det skal være.

Inn i auditoriet, ja da er du nære.

Danse, synge, dramatisere.

Og hvem vet, kanskje noe mere.

Men over til de konkrete info.

Hold deg fast, og stå i ro.

Lørdag er premieren, 20.00

Det er definitivt ikke tull.

Da er datoen 5.april.

Noen må nok kjøre mange mil.

Søndag 6. er siste sjanse.

Hvem vet, kanskje vi har en sjimpanse.

Forhåndsbestille, du kan på 94809637.

Du kan kjøpe og bestille på dagen, men jeg ville gjort det nuu.

Ikke nøl med dette, det kommer til å bli topp.

Velkommen du skal være, tommel opp.”


 framneshalvya_003

Til saman 409 har søkt om plass skuleåret 2014-2015. Det er berre 8 under rekordåret i fjor. Om lag 100 søkjarar står på venteliste.

– Me er veldig godt nøgde med interessa for skuleplass på Framnes. Samstundes vil eg oppfordra dei som ikkje har fått plass til å halda motet oppe. Det vil truleg bli endringar fram mot skulestart, og gode sjansar til å koma inn sjølv om det ser mørkt ut no, understrekar rektor Harald Voster. Skulen har plass til 270 elevar.

 

hudkrem_041

Kva kan ein laga av 10g kokosfett, 3ml parafinolje, 3g stearinsyre, 0,5ml trietanolamin, 3ml glyserol og 30ml vatn? Hudkrem! Det var akkurat det elevane i VG1 gjorde i naturfagtimane sist veke. Dei følgde oppskrifta naturfaglærar Martin Dalane la fram, og elevane trylla fram hudkrem og fine boksar med logo til å ha godsakene i. Mykje lærdom i slikt!

Sjå fleire foto HER!
ernring_019

Sist veke brukte lærar Martin Dalane nokre av timane i naturfag (VG1) til å sjå nærare på kosthald og kosthaldrelaterte sjukdomar. Han baka til og med kaker til klassen, både sunne og meir usunne variantar, for å illustrera innhaldet i undervisinga.
I tillegg fekk klassen i oppgåve å arbeida med temaene lavkarbo, 5-2 dietten, overvekt, diabetes 2, hjarte-kar-sjukdommar, ortoreksi, spisevegring, tungmetall og e-stoff i maten og megareksi.
Elevane fekk i oppgåve å diskutera konkrete spørsmål knytt til livsstilssjukdomar, definisjonen av god helse, samfunn og helse, kosthald, og "kropp, idrett og helse".
Elevane la fram resultata av arbeidet til dei andre, gruppevis.

Sjå fleire foto HER!


surfing_2014_001

På denne "vinterturen" fikk vi erfare hva det innbærer å planlegge vintertur på Vestlandet. Det som opprinnelig skulle være telt og snøhuletur endte med "vårtur" med surfing og paintball på Jæren. Da regnet øste ned i lavere fjellområder, og sterk vind samt snø laga stengte veier og vinterkaos i høyfjellet droppa vi hele vinteren. Tur til Jæren hadde friluftsliv 1 vært med på i høst, men da vart det litt lite surfing på grunn av lite vind. Lørdag var det god kraft i bølgene og i litt kaldt vann var det god progresjon i bølgene. Skikkelig goddag i sjøen!! Ettermiddagen ble avsluttet med paintball og tillaging av lavvoleir. God mat på primus vart avslutta med trivsel rundt et herlig bjørkevedbål.

Søndagen rakk vi tre timer i sola på Solastranda med herjing i flotte nybegynnerbølger:)

Da har gruppa hatt tre dager surfing og du verden for en progresjon! Mange var oppe og stod på brettet, og hadde god kontroll i det våte elementet.

Takk for flott alternativ vintertur med en super gjeng!

Tekst: Martin Dalane

Foto: Thomas Byrknes og Karoline Lillemo

Sjå fleire foto HER 

 

pc_problems_need_help
Noverande lærling skal ha fagprøve til våren og me treng derfor ny lærling i IKT Servicefag frå sommaren. 
Framnes IKT brukar siste versjon VMWare virtualisert serverpark, siste generasjon brannmur og har ansvar for eit stor spektrum av IT-produkt og programvare.  Dessutan trives me med å arbeida blant ungdom.  Ta kontakt med IKT-ansvarleg på 9155 3099 for fleire opplysningar om du er interessert, eller kjenner nokon som kan vera interessert.
framneshalvya_005
Skulesekretæren på Framnes går av med pensjon frå 1. juli og me søkjer etter rett person til å overta jobben.
Les heile stillingsutlysinga HER!

dusjanlegg_088

Dusjanlegget for gutane og lærardusjen er kraftig oppjustert. Først vart dei gamle flisene (på golvet og veggane) og dei gamle dusjarmaturane fjerna. Deretter vart det støypt nytt golv, lagt nye fliser og montert nytt dusjutstyr med trykkarmatur. Ein ny skjermvegg ved inngangsdøra gjer at ein kan dusja meir usjenert enn tidlegare.
– Det nye anlegget kostar om lag 185.000 kroner, forutan eigeninnsatsen. Mesteparten av arbeidet er utført av vedlikehaldsavdelinga på skulen, seier vedlikehaldsleiar Kjell Magne Solsvik.
Ifølgje Solsvik skal også dusjanlegget for jentene pussast opp. Grunnen til at ein gjekk laus på gutegarderoben først var at dette anlegget var i dårlegast stand.
Dei gamle dusjane var frå 1969. Den gongen var det ikkje vanleg å bruka membran bak flisene. Mursteinsveggane var i ferd med å verta øydelagde på grunn av fukt. No er veggane pussa og det er montert forskriftsmessig membran bak dei nye flisene.
– Det var eit omfattande arbeid å meisla av dei gamle flisene, vedgår Solsvik.
Arbeidet vart gjort i perioden august til og med haustferien.

Tekst og foto: Lars Arvid Oma

dusjanlegg_089
dusjanlegg_086
dusjanlegg_087eirik_opheim_001

Eirik Opheim (19) frå Arna var russ på Framnes i fjor. No er han tilbake som assistentlærar, leksehjelpar og miljøarbeidar etter eit opphald i Sør-Amerika. Opheim reiste til Colombia midt på sommaren i fjor, for å gå på disippeltreningsskule (DTS) i Ungdom i Oppdrag. Opphaldet på vel fem månader vart fullpakka med opplevingar. Først tre månader med opplæring, mellom anna i koreografi, drama og temabasert bibelundervising, og deretter to månader med praksis. I praksisperioden var han sendt til kyrkjelydar rundt om i Colombia, mellom anna som barnearbeidar og forkynnar.

– Kva inntrykk sit du att med etter opphaldet?

– Det er ein heilt annan kultur med eit langt enklare liv enn det me er vane med. Men folket i Colombia er svært hyggelege og opne. Eg vart teken veldig godt imot. Dei såg nok på meg som ein ”kald europear” med det same, men eg vart fort inkludert og ein del av det søramerikanske miljøet, seier Opheim.

Noko av det viktigaste han lærde på DTS er verdien av å prioritera Gud først.

– Eg er endra som person. Eg har fått eit anna syn på kva som er viktigast, både i forhold til Gud og andre menneske. Eg har lært noko om prioritering, seier han.

Eirik har vore aktiv fotballspelar i fleire. Han deltok mellom anna på A-laget til Norheimsund då han var elev på Framnes. Det gjekk ikkje heilt etter planen då han starta fotballspelinga i Colombia.

– Eg vart dessverre skada i kneet. Men eg slapp heldigvis å operera, fortel han.

Sjølv om det går betre, slit han framleis med skaden. Det var grunnen til at planane vart endra då han kom tilbake til Noreg 17. desember. Han skulle eigentleg i militæret i januar, men vart dimmitert på grunn av skaden. Dermed vart det rom for andre utfordringar.

– Eg sende ein e-post til skulen og spurde om eg kunne bidra med noko, og det var det! Eg tykkjer det er stas å vera tilbake, seier han.

Eirik skal arbeida fram til og med mai. Han er assistentlærar i faga matematikk, kjemi og spansk. Kanskje vert det oppgåver i toppidrett også.

Tekst og foto: Lars Arvid Oma

eirik_opheim_004