maf2012_06Årets misjonsprosjekt på Framnes samlar inn pengar til MAF (Mission aviation fellowship). For nokre veker sidan reiste Herdis Austevoll (lærar), Ingvild Bjelland (elev) og Henrik Sørås (elev og leiar for misjonsprosjektet) til Tanzania saman med representantar for MAF for å sjå nærare på arbeidet. Inntrykka er både gode og sterke.
Under kan du lesa kva Sørås skriv frå turen.

Sjå bileta i fotogalleriet HER

Les mer …

team_bildoy1Framnes har hatt fire studentar frå Bildøy bibelskule på besøk i to veker. T2-teamet, Gunnar Eldevik, Martin Albertsen, Hanne Maria Heggseth og Hanna Knudsen, har vore med på faste arrangement som møter og KRIK. Dei har sjølve teke ansvaret for temakveldar der ein har sett søkelyset på saker som til dømes menneskeverd, abort og forholdet til alkohol.
– Det er veldig positivt for oss på Framnes å ha dette samarbeidet med Bildøy, der me kan henta hjelp utanfrå i arbeidet med  å formidla kristen tru og engasjement til elevane våre. Gjennom disse vekene har T2-studentane vore med på mange gode samtaler. Kvar enkelt av har formidla vitnesbyrdet sitt inn i elevflokken, seier fungerande skuleprest Lisbeth F. Oma.
Kristin_Rydland_Haukeland12_01Kristin Rydland Haukeland, ein av fyrsteklassingane på Framnes, er kreativ på mange område. Ikkje minst når det gjeld musikk. Men ho er også glad i å fotografera.
Tore_VaagEin av norsklærarane på Framnes, Tore Vaag (36), gjorde alvor av draumen om å gje ut si eiga diktsamling. En fortærende ild, som kom ut for kort tid sidan, inneheld førti dikt i ulike sjangrar. Dei fleste er skrivne i løpet av dei siste tre åra.
– Det er ei ærleg diktsamling, ei slags gjennomarbeiding av livet på godt og vondt, mest på vondt. Som eit ”hugsviv”, seier Vaag.
Han vil ikkje låsa innhaldet til spesielle oppfatningar eller meiningar. Tittelen har rett nok ein relasjon til Bibelen, men samla sett handlar dikta like mykje om det som er i oss og som fortærer oss innanfrå.

Tekst og foto: Lars Arvid Oma

Les mer …

misjonslopet1208Elevar, lærarar, foreldre og andre vener av Framnes sprang inn 730.000 kroner til misjonsprosjektet under misjonsløpet i går. Det er rett og slett imponerande innsats for MAF. Gratulerer!

Foto: Sindre Nyborg og Karoline Lillemo
pa_loffenDaniel Lyngstad (22) frå Klepp på Jæren går sine eigne vegar. Det vil seia, han går saman med Jesus på loffen dit Meisteren leier han.
Daniel starta loffeturen på Klepp i slutten av august, og målet er å loffa rundt i Sør-Noreg, via Bergen, Ålesund, Trondheim, Oslo og Kristiansand – til fots og som haikar.
Her om dagen dukka han opp på Framnes, og spurde høfleg om kost og losji. Som takk får skulen nytta seg av arbeidskrafta hans. Karen har allereie hatt ”ord for dagen” på ei morgonsamling, delteke på bibelgruppe, undervist i kristendom og raka lauv rundt skulen.
 
Tekst og foto: Lars Arvid Oma

Les mer …

segltur201230I slutten av september var elevene på Friluftsliv 2 så heldige å få være to dager ombord på Seladon, en tomastra seglkutter på 60 fot. Båten ble bygt i Svoldal i Hardanger i 1937.
Seladon ble restaurert og sertifisert i løpet av 14 år og er nå et kursfartøy som holder til på Smedholmen utenfor Fitjar.
Vi fikk en dag med fin vind, kunnskap og lærdom om hav, sjø og fiske og lokal tradisjon. I tillegg fikk vi svært mye fisk. :-)
Elevene brukte fangsten til å lage fem-retters middag, basert på havets delikatesser som tang, tare, snegler, skjel, sei, lyr og makrell – et virkelig herremåltid!
Neste dag var mer vindstille, så tiden ble brukt til mer fisking, soling på dekk, segl- og båtførerteori, middag og god stemning.
Nok ein flott tur der stemningen var god i den flotte
gjengen av kremen av kremen av norsk ungdom.
Tekst: Martin
Foto: Miriam
orienteringstur_15Tur til Tjønshaugtjørn 23. august:
3a og 3b sin opningstur skulle i år kombinerast med måloppnåing i kroppsøvingsfaget. Kompassa blei derfor pakka i sekkane, innimellom flatklemte pølsebrød og halvvegs tinte pølser. Turen gjekk til Tjørnshaugtjørn. Etter ein våt orienteringssekvens smakte det godt med grilla pølser inne i gapahuken. Det er rart kor mange som kan få plass i ein gapahuk, berre véret er dårleg nok. Vi avslutta med å gå ein runde oppover, og kom ned igjen over Holten og Fosso - i alle høve nokre av oss.

Tekst: Sverre Lindøy
Foto: Miriam Minde
botnen_0123. august padla elevane i 2C avgarde i kajakk med kursen mot Botnen, ein fantastisk sidefjord i Hardangerfjorden. Les kva elevane sjølve skriv om turen:

Tekst: Martine Sjøen og Gunhild Misje

Torsdag morgon den 23 august, sette 30 spente elevar seg i kvar sin kajakk og var klare til å padle innover Hardangerfjorden. Vêret var nokonlunde bra, og humøret hos dei aller fleste var på topp. Me padla innover mot Botnen i godt over 5 timar før me var framme, der me skulle slå leir. Jubelen var stor, spesielt blant dei fisefine byjentene, då me fant ut at det var skikkeleg do på plassen! Hurra!
Ivrige og svoltne elevar byrja med oppgåvene dei hadde fått utdelt med ein gong vi var framme. Nokon skulle settje opp lavo, andre laga mat og laga til bålplass, medan andre stod for god stemning. Med 3 stk lærarar som satt godt planta på kvar sin benk og drakk kaffi, og lo av «håplause elevar», må me sei me blei motiverte til å fortsettje arbeidet. Takk for den! Gitar og sang rundt bålet var i gong, og me avslutta den flotte dagen med ord for dagen, og god mat i magen, før me kraup ned i kvar vår sovepose og lada opp til neste dag.
Allerede klokka halv ni neste morgon blei me vekt av to morgonfuglar med grytelokk. Kjempe kjekt for morgongretne elevar, utan å nevne namn!

Les mer …

03_krokavatn_2012Tur til Krokavatn 23. august:
Andre klasse stud.spes gjekk dagstur til Krokavatn. Vêret var ikkje heilt på vår side. Det var fint å gå opp, men då me kom fram og skulle grilla og kosa oss, slo det om og vart mykje nedbør. Me fekk akkurat grilla maten (godt gjort å få fyr på bålet!) før me gjekk ned att, våte, men likevel nøgde over å ha fått vore ute ein dag. Opplegget var ein del av gymfaget, der rekreative turar i nærområdet er eit læreplanmål.

Tekst og foto: Tore Vaag