italienske_dagarTysdag, onsdag og torsdag denne veka har det vore italienske dagar på Framnes-kjøkenet. Tysdag var hovudretten Tagliatelle med pesto, fisk med tomat og mozarello, og vanleg ratatouille – med påfølgjande eplekake med krem/vaniljesaus/vanilje kesam til dessert. Nam, nam!

Les mer …

Fremforing_20Torsdag 15. mars trekte elevane i 3A i finstasen og gjorde seg klare til å framføre og nyte resultatet av ei veke med øving fram mot sitt skjønnlitterære program. Skjønnlitterært program går inn i norskfaget på vg3, og elevane har sjølv valt framføringsmåte. Felles tema var relasjonar. Då femna vi om alt frå intens kjærleik til frustrasjon over Oslo byråd..

Tekst: Ingvild Øvrebø   Foto: Håkon Bjelland

Les mer …

gimlekollenFramnes KVGS hadde i dag besøk av tre ambassadørar for Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand. Sarah Enany, Linda Andersen og Sofie Bragvin hadde seminar for VG2 og VG3-elevane som har programfaget media- og informasjonskunnskap. Gjestene fortalde mellom anna om studietilbodet på høgskulen og formidla noko av det som har engasjert studentane mest undervegs i studiet. Dei hadde med seg spanande undervisingsopplegg knytt til journalistikk og etikk, interkulturell kommunikasjon og kommunikasjon og livssyn. Enany og Bragvin er tidlegare studentar medan Andersen er student på Mediehøgskolen i dag. – Me er nøgde studentar som sa ja til å gjera ein innsats for Mediehøgskolen, seier Bragvin.

Les mer …

401 ungdommar har søkt om skuleplass på Framnes KVGS hausten 2012. Mellom desse er det 236 nye søkjarar. Ifølgje skuleleiinga er dette søkjarrekord, men berre så vidt. I 2005/2006 hadde skulen 399 søkjarar.
Søkninga til VG1 idrett og VG1 studiespesialisering har auka frå 149 (2011) til 207 (2012). Søkninga til VG1 idrett har nesten dobla seg sidan i fjor, frå 55 til 94. Men også søkninga til VG1 studiespesialisering har auka kraftig.
chamonix1
I dag tidleg, nærare bestemt ti på halv ni, var det endeleg avreise for skuleturen til Chamonix i Frankrike. Det var ikkje noko å seia på stemninga i den store bussen rett før han rulla ut av tunet!
Turen går først til Oslo, deretter med båt til Fredrikshavn. Så går det slag i slag gjennom Danmark, Tyskland, Sveits og inn i Frankrike til fantastiske Chamonix. Der ventar fine dagar i flott fjellterreng for dei 62 elevane. Med seg har dei tre idrettslærarar og ein vaksen i tillegg – som også er lege. Bussen tek 55 passasjerar, så nokre av elevane må reisa med fly.
Reisefølgjer er tilbake på Framnes 18. mars.
Me har fått lovnad om ein blogg frå turen. Bloggadressa dukkar opp på nettsida snart!

Les mer …

internat_oppussing2Vaktmeistrane på Framnes har i løpet av dei siste tre-fire åra pussa opp om lag 70 rom i internatbygget Framheim. Det er montert ekstra lag med lydisolerande gipsplater, tak og vegger er måla, romma har fått nye garderobeskap, og nye lydtette dørar er montert. I tillegg har fastmonterte møblar av god kvalitet blitt pussa opp. I løpet av året skal dei 90 elevromma på Framheim vera ferdige. Romma vert pussa opp fortløpande. Medan romma vert oppgraderte får elevane bu på andre ledige rom.Oppussingskostnadene ligg på om lag 15.000 kroner per rom. Det er mellom anna kjøpt inn 70 nye garderobeskap. Ein stor del av arbeidet er utført av vaktmeistrane på skulen. Til ein del av arbeidet har skulen nytta seg av eksterne handverkarar. (Les meir om oppussinga under)

 

Les mer …

psykologi-925 av elevane på VG2 har valt psykologi som programfag. Fem timar i veka studerer dei tema som barndom, ungdom, tankar, kjensler, utvikling, læring og oppbygginga av hjernen – for å nemna noko av det som høyrer til faget.

For tida arbeider vi med kunnskap og kreativitet. Kva slags kreativ tenking er det som får oss til å løysa uløyselege problem og utfordringar? Dette var utgangspunktet for spennande oppgåver i klassen. (les meir under)

Tekst: Kjell Dysvik

Foto: Lars Arvid Oma

 

Les mer …

Heimesida til Framnes KVGS har fått nytt fotogalleri. Du finn det i hovudmenyen. Her vil nye fotoseriar verta lagt inn etter kvart som dei er ferdige. Albuma viser turar, hendingar og anna kjekt elevar og lærarar har vore med på. På litt lengre sikt skal det også lagast eit videogalleri. Gled dykk!

foreldredag_4NY– Me er imponerte over kor mykje pengar elevane har klart å samla inn til misjonsprosjektet. Det er heilt unikt, seier styreleiar i Mercy Ships Norge, Erling Natvig. Han og ektefellen Solfrid Quist Natvig, som også er styremedlem i organisasjonen, deltok på foreldrehelga. Me nytta høvet til å slå av ein prat med representantane. (les meir av artikkelen under)

Tekst og foto: Lars A. Oma

Les mer …

foreldredag_7– Kva er verdas viktigaste bilete? Eit måleri på eit eller anna kjent kunstgalleri? Nei, det er sjølvbiletet ditt!

Orda kjem frå Andreas Gravdal (30), ungdomsvitar, forfattar og føredragshaldar. Han hadde seminar om identitet for elevane på Framnes under foreldredagen. Med utgangspunkt i boka En utrolig bra bok for unge folk sette han søkelyset på faktorane som påverkar sjølvbilete, eigenverdi og det å vera sjef i eige liv. Han kom også med tips om korleis ein kan ta styringa over dårlege vanar, og det å unngå å berre å flyta med straumen utan mål. Seminaret er ein del av skulen si satsing på karrierevegleiing. (les meir av reportasjen under)

Tekst og foto: Lars A. Oma

Les mer …