foreldredag_3På fellesamlinga under foreldredagen i helga kunne leiinga i misjonsprosjektet gleda forsamlinga med strålande nytt. Misjonsprosjektet har passert 915.000 kroner i innsamlinga til Mercy ships! Draumen om å nå éin million kroner er svært nær. Foreldra og dei tilsette på Framnes er mektig imponerte over engasjementet til elevane, noko applausen på fellessamlinga understreka.

Les mer …

DSCF4859Tysdag 7. februar hadde Framnes KVGS besøk av 22 hospitantar. Målet for tiandeklassingar frå Strandebarm skule, Kvam ungdomsskule, Jondal skule og Kvam kristne skule var å verta betre kjende med fagtilboda og miljøet Framnes kan tilby. Hospitantordninga er ein del av faget Utdanningsval, som elevar i ungdomsskulen har på timeplanen. (les meir under!)

 

Les mer …

DSCF4827

Onsdag 1. februar la elevar på vg2 studieførebuande skuledagen til Bergen. Her delte me oss i grupper og hadde fagleg opplegg på ulike stader i byen i løpet av skuledagen. Realistane starta dagen med eit bedriftsbesøk hjå Karsten Moholt. Der fekk dei innblikk i arbeidsfelta til bedrifta, og på elektroverkstaden fekk elevane sjå korleis bedrifta driv ettersyn og vedlikehald av elektromotorar. Karsten Moholt er ei bedrift i vekst som har høg standard på arbeidet dei driv. (les meir under)

Tekst: Ingvill Sørheim  Foto: Lisbeth F. Oma og Ingvill Sørheim

 

Les mer …

003Siste helga i januar var elevane i 3C på tur til Kvitfjell. Der venta både oppgåver og opplevingar. Elevane gjorde ein flott innsats som portdommarar i to worldcuprenn i telemark og fekk mellom anna vera med på kveldskøyring i bakken med glimrande vinterforhold, og fine opplevingar på fritida. (Les meir under!)

Tekst: Lars A. Oma

Foto: Arne Opsahl-Engen

Les mer …

Øystein Wigestrand, som er elev på Framnes KVGS, var raskast i det sjette løpet i Strandebarm vinterkarusell 24. januar. Han tok fyrsteplassen framfor John Olav Måge, Bjørnar Sandnes Lillefosse og Lars Tveitnes. Ifølgje arrangøren har Sandnes Lillefosse vunne dei fleste karusell-løpa denne sesongen. Blant jentene var Eline Sandnes Lillefosse raskast, framfor Kjersti K. Vågen – som også er frå Vikøy.

basar7Tradisjonen tru var det stor aktivitet på Framnesbasaren førre laurdag. Innsatsen frå arrangørar og deltakarar resulterte i om lag 71.000 kroner, som gode formål på skulen vil nyta godt av etter kvart. Det var over hundre menneske tilstades på basaren – som tydelegvis lever i beste velgåande. Karsten Oma, kvemming busett på Søreide, vann hovudgevinsten – ei flott bålpanne. Dei neste vinstane, eit tresnitt av Per Flatøy og fotoapparat gjekk til Maria Nyheim og Nora Augestad. Elles var det ei mengd vinstar som fekk nye eigarar.
Som vanleg mangla det ikkje god mat og drikke, song og fine innslag. Noko du kan sjå av bileta under (les mer).

Les mer …

NM_volleyball3Herrelaget til Framnes  måtte bita i graset då dei møtte eit av favorittlaga, Sunnfjord folkehøgskule, i den innleiande runden i NM i volleyball for vidaregåande skular i dag.
Gjestane vann 0-2, med settresultata 7-25 og 13-25. Sjølv om sunnfjordingane vart fleire hakk for "store", var det glimtvis bra spel på Framnes-laget i det andre settet. Likevel var ikkje det nok til å vippa dei godt trena spelarane frå Førde av pinnen. Fleire av spelarane til Framnes var forhindra i å spela, sidan dei deltek i eit worldcuprenn i telemark på Austlandet denne helga. (fleire foto under)

Les mer …

ny_ovnDet effektive storkjøkenet på Framnes har fått ny avansert omn, ein såkalla ”kombidampar” av typen Rational. Det nye digitale ”vidunderet” vart montert 18. januar og sett i drift med det same. I går hadde kjøkenpersonalet besøk av Rune Torsvik frå leverandøren, som demonstrerte alle mogelegheitene med omnen. Ifølgje kjøkenleiar Berit Jørgensen er det ikkje grenser for kva den avanserte kombidamparen kan brukast til. – Me kokar, steikjer og varmar så og seia all mat i denne omnen. Kombidamparen er utruleg effektiv og enkel å arbeida med, seier ho. (les meir under)

Demonstrasjon: Rune Torsvik frå leverandøren demonstrerer mogelegheitene med den nye Rational-omnen.

 

Les mer …

davidsmithFredag 23. mars arrangerer Danielsen skoler og Framnes kristne vidaregåande skule kurs for lærarar, på Framnes.Temaet er Kristne verdiar i klasserommet i 2012. Førelesar er David I. Smith, som er professor ved Calvin College (USA), og direktør for Kuyer’s Institute for Christian Teaching and Learning. (les meir under)

Les mer …

UtfyllingpaaevjaMaskiner og mannskap frå Kjosås Maskin AS, og andre, starta måndag det førebuande arbeidet i samband med den planlagde utfyllinga av Vikøy-evja. Området skal omformast til friområde med idretts- og parkanlegg for alle i Vikøy. Ifølgje rektor Harald Voster er området ikkje regulert til skuleformål. (les meir under)

Tekst og foto: Lars Arvid Oma

Les mer …