idrettshallen00001

Den nye idrettshallen, Framnes Arena, ligg godt an i løypa både økonomisk og tidsmessig

Inspektør Odd Inge Austevoll, som brukar mykje tid på å følgja opp prosjektet, er godt nøgd med framdrifta.

– Dei ulike entreprenørane samarbeider godt, og arbeidet med hallen går etter planen. Alle er løysingsorienterte og finn ut av utfordringane etter kvart som dei dukkar opp. Det er også god kontroll på kostnadene, fortel Austevoll.

Framnes Arena skal overleverast frå hovudentreprenøren Brødrene Ulveseth AS 1. mai. Slik det ser ut no er det god grunn til at tidsskjemaet held.

Når bygget er overlevert frå entreprenøren er det tid for dugnad: Det skal mellom anna leggjast krøllgras, monterast spilepanel, monterast tribune med stolar på galleriet, og alt utstyret frå det gamle styrkerommet skal flyttast over i hallen.


Den nye idrettshallen får full handballbane (44x23meter) med parkett. Framnes Arena vert det første idrettshallen i Noreg som tek i bruk krøllgras utan gummikuler. I staden vert det nytta ein gummimatte som ligg under krøllgrasduken. Den nye teknologien er allereie teken i bruk internasjonalt, og vart til dømes nytta under VM i innandørsfotball i USA i 2015.

Den nye innandørs fotballbanen i Framnes Arena måler 27x36 meter.


Hallen får fire garderobar, to lærar/dommar-garderobar, kjøken/pølsebod, foaje på 170 kvadratmeter, styrkerom på 170 kvadratmeter, klasserom med staseleg utsikt mot Hardanger-landskapet. Den nye teleskoptribunen får 464 stolar, og tribunen på galleriet får 165. Med andre ord, det vert sitjeplass til 629 personar!

For å redusera kostnadene satsar ein på å importera teleskoptribune frå ein kjend kinesisk leverandør, som mellom anna har levert tribuneløysingar til store internasjonale stadionanlegg – mellom anna til OL i Brasil.

For å redusera kostnadene ytterlegare vert alle Framnes-vener utfordra til å sponsa stolar: ”Slå eit slag for Framnes og kjøp ein stol til 1.500 kroner og få namnet ditt på den”. Kanskje det kan vera ei julegåve? (det kjem snart ei eigen sak om dette).

Teleskoptribunen skal monterast av Menighetsservice AS.

Hallen skal innviast på Indremisjonssamskipnaden (IMS) sitt årsmøte på Framnes 16. – 18. juni. Ein reknar med at hallen er komplett og klar til bruk når elevane dukkar opp hausten 2017.

idrettshallen00005

idrettshallen00002

idrettshallen00003

idrettshallen00006

 

 

 

 

 
open_helg_035

Talentiaden er ein av dei mange sterke tradisjonane på Framnes.
Med over 20 innslag og masse energi på scenen og i salen måtte det bli god stemning under Talentiade 2016!
Det var mange kreative innslag, men nokre av dei sjarmerte både juryen og publikum i senk. Parodien "Din bedre halvdel" fekk publikumsprisen. Juryens favoritt vart bandet "Polaris", og "Bleach" vart tidenes beste husband. Gratulerer!
Takk til alle for fint show!
Her er bileta frå Talentiade 2016!:

Tekst og foto: Lars A. Oma

SJÅ FLEIRE FOTO HER!

 

 

open_helg_014

Me kan sjå tilbake på ei travel helg med besøk av mange flotte ungdommar. 126 tiandeklassingar deltok på Open helg! Og me kan notera ny rekord når det gjeld deltakarar frå Kvam! (kommunen der Framnes ligg). Dei kjekke tiandeklassingane kom frå store delar av Noreg; i områda mellom Vesterålen i nord, Oslo i aust, Lillesand i sør og Øygarden i vest.
Fredag var det velkomstsamling i peisestova, konsert med Norheimsund og Øystese ungdomskor og til slutt kafé med diverse spel.
Laurdag var det informasjon om fagtilboda på Framnes, med fem fagstasjonar (med fleire fag på kvar stasjon) – med både lærarar og elevar i sving med fagformidling. Strålande innsats!
Matservering og ulike aktivitetar – som ballspel og juleverkstad, gjekk slag i slag utover dagen og kvelden.
Sjølve rosina i pølsa var Taletiaden, med over 20 innslag frå elevar på Framnes. (NB!: Bileta frå Talentiaden kjem litt seinare!!)

Tekst: Lars A. Oma
Foto: Lars A. Oma, Lisbeth F. Oma og Jostein Moldsvor

SJÅ FLEIRE FOTO HER!

 

15175550_10153992610830143_321611473_n

Torbjørn 60 år
I går vart ein av medarbeidarane våre, Torbjørn Vågen, 60 år. Vedlikehaldsleiar Kjell Magne Solsvik heldt tale til jubilanten, som har vore tilsett som vaktmeister på skulen i 14 år.
– Han er, slik eg kjenner det, den mest rotfeste og trufaste Vikøy-buaren eg veit om, sa Solsvik til heidersgjesten under lunsjen i går.
Torbjørn har budd i Vikøy i alle år, bortsett frå militærtenesta.
Han har fagbrev som bilmekanikar, og har arbeidd ved fleire bilverkstader i Kvam, mellom anna Mo Auto AS i Steinsdalen og Kvam bilhus. Etter militærtenesta byrja han i Vågen Transport og byggefirma. Det førte mellom anna til at han gjekk laus på ny læretid og tok fagbrev i tømrarfaget.
Etter kvart tok han over firmaet til faren, Vågen bygg. Det som no er ”hovudgesjeften” utanom Framnes er Vågen rom- og hytteutleige, med over 30 sengeplassar.
Torbjørn er ein mann med mange jarn i elden. Friluftsliv og folkemusikk/folkedans er noko av det han set høgt. Eldstejenta Kjersti deler interesse med faren, noko som har resultert i fleire prisar for hardingfelespelet.
– Nøyaktigheit er noko av det som kjenneteiknar Torbjørn. Det går også att i arbeidet hans. Han set si æra i å gjera nøyaktig og godt arbeid, og kjem ofte med gode innspel som bidreg til ein god prosess fram mot gode val og gode løysingar for Framnes, sa Solsvik.
Dagen på Framnes vart feira med kaker og mykje merksemd.

Tekst (henta frå talen): Lars A. Oma
Foto: Geir Johnny Undal

misjonslpet2016_11

Elevane på Framnes, saman med nokre representantar for foreldra og dei tilsette, sprang inn om lag 720.000 kroner under misjonsløpet på foreldrelaurdagen.

Pengane frå misjonsprosjektet går denne gongen til organisasjonen NSP Aid, som skal byggja ein barnelandsby for foreldrelause born i Voi i Kenya. Bygget som pengane går til, ”Framnestunet”, vert ein del av Malaika Childcare Villages. Det nystarta arbeidet skal gje foreldrelause born tryggleik og ei ny framtid.
NSP Aid har fått tilgang på ei tomt på 600 mål og arbeider no med å få på plass formalitetane. Målet er å byggja mange husklynger, med ni bustadhus i kvar klynge. Kvart hus skal ha ei ”mor” og åtte born. I tillegg tek organisasjonen sikte på å byggja skule og barnehage.

Foreldredagane på Framnes samlar mykje folk, og slik var det også denne gongen: Misjonsløp, festsamling, foreldresamtalar, klassesamlingar, matfellesskap og kafé skapte stemning og engasjement.

Tekst og foto: Lars A. Oma

Sjå fleire foto på Facebook!

 

 

tapas_vg1_spansk_2016_1

Den siste tida har spanskklassane i vg1 jobba med temaet spansk mat, og fredag før haustferien vart det til meir enn berre teori. Då var nemleg bordet dekka til tapas, og elevane fekk smaka på ulike smårettar, som tortilla de patatas (potetomelett), jamón serrano (serranoskinke), chorizo (sterk pølse), ensaladilla rusa (russisk salat, tross namnet er det faktisk ein typisk spansk rett!), patatas bravas (steikte poteter med sterk saus), aceitunas (oliven) mm. Dei fekk også bl.a. prøve seg på nokre spanske songleikar, og det vart ei kjekk avslutning før ferien!

Tekst og foto: Ranveig Bjelland

tapas_vg1_spansk_2016_2

tapas_vg1_spansk_2016_3

tapas_vg1_spansk_2016_4

tapas_vg1_spansk_2016_5

tapas_vg1_spansk_2016_6

tapas_vg1_spansk_2016_7

hareide01

I går, 17. oktober, hadde Framnes besøk av partileiar for Krf, Knut Arild Hareide.
Under besøket hadde han gjesteforelesing for alle elevane og lærarane på skulen; om kristent samfunnsengasjement. Etter føredraget fekk elevane stilla spørsmål. Mange nytta høvet til å utfordra partileiaren med gode problemstillingar. Hareide gav uttrykk for at han var imponert over engasjementet hjå elevane.
Seinare på dagen deltok han på middag saman med KrF-politikarar i Kvam og nabokommunane.
Hareide er også stortingsrepresentant for Hordaland KrF, og tidlegare miljøvernminister i Bondevik II-regjeringa.

Foto: Sondre Olsen, Krf

hareide02

hareide03

hareide04

hareide05

hareide06

vip_1

Framnes KVGS skal ta i bruk Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen).
I dag var leiar og psykiatrisk sjukepleiar Espen Hansen og vegleiar/konsulent Maya Kaur frå Vestre Viken i Helse Sør-Øst på besøk for å ha opplæringskonferanse om Skoleprogrammet VIP, og korleis programmet kan inkluderast i det generelle skulearbeidet.

VIP er eit tiltak som i første omgang rettar seg mot Vg1-elevar i vidaregåande skule. Hovudmålet med programmet er å gjera elevar betre rusta til å ta vare på eiga psykisk helse og verta merksame på kor ein kan søkja hjelp. Dette vert gjort gjennom opplæring av skulens tilsette, og gjennom samarbeid mellom skule og lokal psykisk helseteneste.

Dei to gjestene brukte først ein skuletime saman med heile personalet, og deretter to klokketimar med dei av personalet som skal gjennomføra programmet på Framnes.
Personell frå psykisk helseteneste i kommunen vert også ein del av programmet på skulen.

Tenesta vert omtala som eit helsefremjande og førebyggjande tiltak. VIP-programmet vert finansiert av Helsedirektoratet som ein del av satsinga Psykisk helse i skolen, saman med andre program som dekker heile skuleløpet.
VIP er ein del av Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Vestre Viken.

Tekst og foto: Lars A. Oma

vip_2

Skjermbilde_2016-10-04_kl._08.33.59
Om ikkje alt for lenge er det klart for Open helg, spesielt tilrettelagt for 10.klassingar og VGS-elevar. Ta turen til Framnes og opplev det yrande liv på nært hald! Kanskje Framnes KVGS er den rette skulen for deg? Då bør du ta turen for å sjå nærare på forholda. Du er hjarteleg velkommen!

Last ned programmet her:
Vedlegg:
Last ned denne filen (openhelgFramnes.pdf)openhelgFramnes.pdf[Open helg 25. - 27. november]2157 Kb

kristine_huse_3

Ein av våre kjære miljøarbeidarar, Kristine Husa, fyller 20 år i dag! Gratulerer!
Under lunsjen i dag var dette markert med kake, is og gode ord. Lærar John-Sindre Sætrenes, som fylte 40 år i går (kjem foto!), samarbeider tett med miljøarbeidarane. Han hadde mange fine poeng og interessant tilbakeblikk på historiske hendingar året Kristine vart fødd.
Lukke til vidare! Helsing oss andre på Framnes.

Tekst og foto: Lars A. Oma

kristine_huse_1