jens_ivar_melas_2

 

Den nye idrettslæraren

Jens Ivar Melås (23) frå Åfjord i Sør-Trøndelag er tilbake på Framnes, no som faglærar i idrett.


Den unge læraren var russ på Framnes i 2012, og etter eitt år på folkehøgskule og ein fullført bachelor-grad frå NLA i kristendom og idrett, takka han ja til full stilling på Framnes.

– Eg trudde det skulle bli ”rart” å koma tilbake skulen som lærar, men det vart ikkje så ”rart” som eg trudde. Eg stortrivst i rolla, og det er meiningsfullt å byggja fellesskap med lærarane og personalet på skulen.  Det vert mykje arbeid no i starten, men eg held hovudet over vatnet, forsikrar han.

Slik er det vanlegvis for alle nye lærarar. Det er mange fag og nye rutinar å setja seg inn i.


Faglærar

Jens Ivar underviser i treningsleiing, treningslære, kroppsøving og har i tillegg litt spesialundervisning. I vinter skal han også ha breiddeidrett ski/telemarkkøyring. På sikt har han planar om å ta praktisk pedagogisk utdanning.

Jens Ivar er gift med Synniva Nese Melås. Ho er sjukepleiar og jobbar i helse- og omsorgstenesta i Kvam herad. Paret leiger hus i nærleiken av skulen.

– Kvifor valde du Framnes etter tiandeklasse?

– Eg ville ikkje gro fast heime. Foreldra mine anbefalte Framnes KVGS, og eg har to søstrer som har gått på kristne vidaregåande skular – og som også anbefalte dette. I tillegg ville eg til ein skule med idrett  og eit godt kristent fellesskap, forklarar Melås.


Møtte ektefellen på skulen

Han visste ikkje så mykje om Framnes på førehand, men han kom fort inn i miljøet.

– Eg hugsar eg likte godt treningsleiing på idrettslina. Det lærte eg mykje av, og det er kjekt å koma tilbake og dela kunnskap med elevane som går her no.

– Kva har Framnes betydd for deg?

– Her får ein gode og varige vennskap, og ein finn seg sjølv! Eg fekk eit tettare band til både meg sjølv og Gud. Og eg møtte kona mi her! fortel ein nøgd idrettslærar.

Jens Ivar har mykje positivt å seia om skulen.

– Det er eit godt fellesskap mellom elevane og eit godt fellesskap mellom lærarar og elevar.


Blir vestlendingar

Dei to søstrene hans bur i Bergen, og snart flyttar også foreldra til vestlandshovudstaden.

– Saknar du Trøndelag?

– Ja, men eg kjem ikkje til å slå meg ned på heimstaden. Men det er godt å besøkja staden eg vaks opp på. Det er rart å tenkja på at heile familien no hamnar i Hordaland, vedgår han.

Den nye idrettslæraren har mange interesser, og har eit hjarte for friluftsliv og sportsaktivitetar.

– Eg likar i grunnen alle typar idrett. Det er kjekt å prøva nye aktivitetar og utfordra kroppen. Til dømes er golf mykje artigare enn det ser ut til!

Jens Ivar spelar fast på A-laget til Norheimsund FK. Det inneber tre fotballtreningar i veka, pluss kampar. Litt badminton blir det også tid til.

– Kva med framtida?

– Det er vanskeleg å seia, men me kan godt enda opp her!

 

Tekst: Lars A. Oma

Aktivitetsfoto: Privat

jens_ivar_melas_1

jens_ivar_melas_3

jens_ivar_melas_4

jens_ivar_melas_5_DSC8270
I dag tidleg sette leiarane for misjonsprosjektet, Markus Andersland og Synne Vigane, og lærar Kjell Strømme, kursen mot Kenya. Trioen skal sjå nærare på arbeidet til organisasjonen North-South Partnership Aid, som får pengane frå misjonsprosjektet 2016-2017. Midlane går til oppbygginga av Malaika Childcare Villages, ein barnelandsby for foreldrelause born.

Foto: Lisbeth F. Oma
Foto: Lisbeth Fredheim Oma
fitjadalen_botnen_8
Helgen 9 – 11 september var elevene i faget Friluftsliv 1 på tur. Klassen var delt inn i to. Den ene delen av klassen padlet fra Framnes til Botnen innerst i Fyksesundet, der de sov første natten. For så å gå opp Botnadalen, forbi Breisete, til Solheimsdalsvatnet hvor de sov andre natten. Sisten dag gikk de ned til Fitjadalen. Den andre delen av klassen gikk motsatt vei. Turen inneholdt 18 km padling, 18 km til fots og 800 høydemeter gange med tunge sekker. Herlig humør og flott gjeng å være på tur med!

SJÅ FLEIRE FOTO PÅ FACEBOOK!

Tekst: Håkon Bakke Jensen (lærar)
Foto: Halvard Kleven (elev)


jentedusjen

Det er stadig noko som må fornyast på eit stort skuleanlegg. No vert dusjanlegget for jentene rusta opp. Innleigd arbeidskraft og vaktmeistrar er allereie godt i gang med demontering og klargjering for nye røyr, membran, fliser, dusjarmatur og anna utskifting. Dette blir nok fine greier! Dusjanlegget for gutane vart rusta opp i fjor.

Tekst og foto: Lars A. Oma

miljarbeidarar

Årets miljøarbeidarar på Framnes, Katrine Brakvatne (20) frå Hjelmås, Martine Vik Sønstabø (20) frå Litlesotra og Kristine  Husa (19) frå Fedje, er allereie godt i gang med arbeidet på skulen. Alle tre var russ på Framnes i 2015.

Miljøarbeidarane skal saman med lærar John-Sindre Sætrenes legge til rette for eit godt miljø og god trivsel for både internatbuarar og heimebuarar.

I vekedagane vert det til dømes arrangert møter, KRIK-aktivitetar, bibelgrupper og andre tiltak, medan det i helgane ofte er aktivitetar for dei elevene som er igjen på tunet, og heimebuarane. Miljøarbeidarane vil gjera sitt beste for at alle skal ei god fritid på skulen!

Viktig jobb

– Kvifor ville de bli miljøarbeidarar?

– Når ein har vore elev på Framnes, veit ein kor viktig det er med gode miljøtiltak og kjekke aktivitetar. Og så har eg hatt hatt lyst til å bruka eit år som eittåring eller miljøarbeidar, fortel Martine.

– Eg har ikkje hatt ein plan om å verta miljøarbeidar, men plutseleg fekk eg lyst til å bruka eit år på dette. Kvifor ikkje? tenkte eg, fortel Katrine.

Ho tykkjer det er ein viktig jobb, der det er avgjerande å vera engasjert.

(Kristine var forhindra i å møta til intervjuet)

Miljøarbeidarane har fram til no vore aktive med i bli-kjent-turane for 1.klassingane, og dei har mellom anna arrangert såpefotballturnering, volleyballturnering og kjempeligretto, og tur til Dalamot (friluftstur i nabolaget).

Overnattingsturar?

– Kva er planen vidare?

– Ein del av aktivitetane ligg fast i planen vår, som onsdagsmøter, KRIK og Framnes premier league. Elles har me mange idear. Kanskje me til dømes kan få til overnattingsturar. Elevane har mellom anna etterlyst fleire sundagsmøter og åndeleg ”påfyll” som lovsongsmøter og bønnevandringar. Me får sjå kva kapasiteten gjev rom for, seier miljøarbeidarane.

– Kva har Framnes hatt å seia for dykk?

– Skulen har eit godt sosialt fellesskap. Ein får med seg gode minner og vennskap som varer. Det er noko av grunnen til at eg ikkje har prioritert å gå på folkehøgskule. Åra som elev på Framnes var kjekke, men det gjer at eg ikkje har det same behovet for eit år på folkehøgskule, seier Martine.

Katrine har mange av dei same erfaringane frå åra på Framnes.

– Ein får vennskap som varer. Det har betydd mykje å ha kristne vener. Eg har mange gode minner, men det er ikkje tvil om at det sosiale til tider gjekk ut over skulearbeidet, vedgår Katrine.

 

Tekst og foto: Lars A. Oma


007karusell2016
Elevane på Framnes kan sjå tilbake på mange fine oppstartsturar i august.
Har du lyst til å sjå fleire foto og videofilmar? Gå inn på Facebook HER:

Skulen har framleis problem med sentralbordet sitt, i varierande grad. Dersom du ikkje får kontkakt med skulen, kan du ringja tilsynstelefonen, mobil til tilsette eller sende e-post. Me arbeider med å få ordna dette så snart som mogeleg.
Skjermbilde_2016-08-18_kl._23.10.26

UDIR har kome med eit nytt rundskriv om fråvær, som gjeld frå 1. august 2016:

Du finn det HER, under Skulereglement for Framnes, nederst på sida.

Skjermbilde_2016-08-16_kl._14.31.08

I helga var det oppstart for skuleåret 2016/2017, med nye og gamle elevar, foreldre og tilsette på tunet. Foreldresamtalar, opningsfest, klassesamlingar, middag, kafé og masse aktivitetar. Lukke til med skuleåret alle saman. Me gler oss!

Sjå videoen frå opningshelga HER:

 

Video: Lars A. Oma

framnes_007-kopi

Velkomen til nytt skuleår, med obligatorisk oppstart laurdag 13. august! Me ser fram til at tunet her skal bli fullt av liv igjen, og takknemlege for at de føresette lar oss få «låne» dykkar dyrebare ungdomar! Me skal gjere det me kan for at elevane skal få eit flott og utbytterikt år på alle vis!Fredag 12. august: kl 16 opnar me for innkvartering for dei som vil og kan. Det vert også startsamtalar for dei som bur i nærleiken. Innkalling til dette kjem i post/epost.


Laurdag 13. august: frukost frå kl 08.30-09.30. Deretter innkvartering frå til kl 12 og på ettermiddag. Det vert satt opp startsamtalar for alle nye elevar m/føresette utover laurdag. Innkalling kjem i post/epost.


Kl 12.00-13.00: Opningssamling i gymsalen. Dette er obligatorisk for alle elevar!

Kl 13.05-14.05: Klassesamlingar (val av foreldrerådsrepresentant)

Kl 14.10-14.30: Faddermøte for nye elevar i auditoriet

Kl 14.00-15.30: Middag (fleksi) for elevar, føresette og tilsette

Kl 15.15-16.00: Samling i gymsalen for nye elevar og føresette

Kl 16.00-17.00: Foreldrerådsmøte, rom 4 (ein foreldrerepr. frå kvar klasse)


Resten av helga vert sett av, på ulike måtar, til å bli kjent med kvarandre.

 

VEL MØTT!