Korte fakta om Framnes:


Framnes i 1922

Framnes songen


Illustrasjon: Framnessongen

Hans Woll 1888 (melodi: Himmelse Fader/Ungdommens Frelser)

I som er givet fremtidsarv i eie.
I som er livet langt med lyse veie.
Måtte i have livets beste gave
med på den fristende ferd.


Kun hvis I bygger huset på en klippe,
truende skygger vil jer livsvei slippe.

 Kun hvis Gud Fader aldri I forlater,

lykken vil føle jert fjed.


Fristende dage vandrer I til møte.
Hell dem der vraker hva de onde bøde.
Hell eder unge, om I alltid sjunge
sangen om julenattens fred.

Gud være ære i sitt høye rike.
Han vil oss lære hvortil vi skal hige.
Brave i verden, dyktige til ferden
mot det forjettede land.