idrettsfagVG1_NY

Idrettsfag Vg1

Fellesfag

5t Engelsk
4t Framandspråk, nivå I eller II
5t Matematikk praktisk
5t Naturfag
4t Norsk
2t Kristendom

Felles programfag (7 timer/veke)

5t Aktivitetslære
2t Treningslære

Valfrie programfag (5 timer/veke)
Du skal velje eit av faga nedanfor

5t Breddeidrett

5t Toppidrett fotball

5t Breddeidrett fotball

5t Individuell  toppidrett

Ynskjer du generell informasjon om faga kan du gå inn HER