Studiespesialisering Vg1

studiespesVG1

Fellesfag 

5t Engelsk
4t Framandspråk, nivå I eller II
5t Matematikk praktisk eller teoretisk 
5t Naturfag
4t Norsk
3t Samfunnsfag
2t Geografi
2t Kroppsøving
2t Kristendom

Dersom du ynskjer meir generell informasjon om faga kan du gå inn HER