Studiespesialisering Vg2 og Vg3

studiespesVG2

Fellesfag Vg2


Fellesfag Vg3
4t Framandspråk, nivå I eller II


4t Framandspråk nivå II *
3t Matematikk praktisk eller programfag


6t Norsk
4t Norsk


4t Historie
2t Historie


2t Kroppsøving
2t Kroppsøving


3t Religion
2t KristendomFelles og valfrie programfag (15 timer/veke)

Du skal velje eit av programområda nedanfor

Programområde for Realfag

5t Matematikk (R1)
5t Fysikk
5t Kjemi
5t Biologi

 

Programområde for Samfunnsfag, økonomi og språk

Open_helg_17

5t Media – og informasjonskunnskap
5t Psykologi
5t Sosiologi og sosialantropologi
5t Engelsk

* Dersom du ikkje har eit framandspråk frå ungdomsskulen(t.d. tysk, fransk, spansk), må du ha framandspråk nivå II på Vg3. Da kan du ikkje velje valfritt  programfag i 3. klasse.

Du må velje minst 2 fag frå det programområdet du vel. Dei faga må du ha i både andre og tredje klasse. Totalt 20 veketimar. Dei  siste 10 timane kan du velje frå andre programområde. Her kan du òg velje fylgjande fag frå studieretning for idrettsfag:

Toppidrett fotball
Friluftsliv

Dersom du ynskjer meir generell informasjon om faga kan du gå inn HER